تور آنکارا با پرواز ترکیش

قیمت تور آنکارا با ترکیش

پرواز ترکیش به آنکارا

درحال حاضر پرواز مستقیم از تهران به آنکارا با پرواز هواپیمایی ترکیش وجود ندارد و اگر به هردلیلی بخواهید با این پرواز به آنکارا بروید باید از طریق استانبول و توقف در آنجا ، به آنکارا بروید که ضمن اتلاف وقت ، می بایستی هزینه بالایی پرداخت نمایید.

سئوالات تور آنکارا با پرواز ترکیش

1ترکیش چه روزهایی پرواز مستقیم به آنکارا دارد؟
پاسخ: درحال حاضر ترکیش از تهران پرواز مستقیم به آنکارا ندارد.
2اگر بخواهیم با پرواز ترکیش به استانبول بریم چگونه است؟
پاسخ: باید پرواز توقف دار از طریق استانبول را خریداری نمایید.
3چرا تور آنکاار با ترکیش اجرا نمی شود؟
پاسخ: چون پرواز مستقیم در حال حاضر وجود ندارد و ضمن اتلاف وقت ، هزینه بلیط بسیار افزایش می یابد.
4آیا اصلا امکان ارائه تور با پرواز ترکیش به آنکارا نیست؟
پاسخ: چرا امکان پذیر است ولی هزینه خیلی بالایی باید پرداخت کنید و توقف شما در استانبول طولانی می شود.
خریدآنلاین