تور كردستان  ارومان
4 روزه زمينی
خدمات سفر: 4 روزه زمینی (هتل زریوار مریوان 2 شب و هتل جهانگردی سنندج 1 شب .اتوبوس VIP، پرداخت وروديه و هزينه قايق سواري درياچه زريوار، پذيرايي بين روز، بيمه، همراهي راهنماي تور.4 وعده صبحانه بوفه
تاریخ حرکت قیمت هر نفر در اتاق دوتخته
28 به 30 شهریور 890000
برنامه بازدید سفر تور کردستان اورمان:
دریاچه زریوار. روستای اورامان تخت. پارک آبیدر. بازار مرزی مریوان. عمارت آصف وزیری (خانه کرد). مسجد جامع سنندج. بازار تخته نردهای سنندج. روستای نگل و قرآن قدیمی. مقبرۀ پیر شالیار. موزۀ سنندج. طبیعت زیبای گردنۀ ژالانه و منطقۀ اورامانات