ماسال ییبلاق اولسبلانگاه ماسوله
3 روزه زمینی
برنامه سفر:حرکت به سمت قزوين صرف صبحانه در رستوران، ادامه مسير به سمت موزه ميراث روستايي گيلان، بازديد از معماري خانه هاي سنتي و آشنايي با فرهنگ و آداب رسوم بومي منطقه و سپس صرف ناهار. در ادامه برنامه حرکت به سمت روستاي پلکاني ماسوله و بازگشت به هتل اقامت و استراحت روز دوم: صرف صبحانه، حرکت به سمت ماسال، گشت و گذار و پياده روي در روستاي اولسبلانگاه صرف ناهار و ادامه  تا اراتفاعات آلاله پشت و سپس بازگشت به هتل، اقامت و استراحت روز سوم : صرف صبحانه، تحويل اتاق حرکت به سمت قلعه هزار پله رودخان،  صرف ناهار خريد سوغاتي در منجيل و چشم انداز سد سفيد رود و مزرعه بادي و بازگشت به تهران
تاریخ تور قیمت هر نفر در اتاق دوتخته قیمت یکنفر
16 به 18 آبان
820000 1050000
خدمات سفز:  اتوبوس توريستي، دو شب اقامت در هتل 5 ستاره مزرعه چاي معين فومن، سه وعده صبحانه بوفه، پذيرايي ميان وعده، وروديه جاذبه ها، بيمه مسافرتي، همراهي راهنماي تور