تور روسیه
تور مسکو سنت پترزبورگ

تور روسیه

تور مسکو سنت پترزبورگ با پرواز نور دویند
تاریخ رفت 17 خرداد ماه 98
ویزا - بلیط رفت و برگشت با پرواز لوکس نور دویند - 7 شب و 8 روز اقامت 3 شب مسکو 4 شب سنت پترزبورگ - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - ترانسفر بین شهری با پرواز - دو گشت شهری در مسکو و یک گشت شهری در سنت پترزبورگ به همراه ناهار - پوشش بیمه - راهنمای فارسی زبان
نام هتل مسکو و سنت پترزبورگ
درجه
قیمت تور روسیه
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور روسیه
هرنفر در اتاق یک تخته
SUN FLOWER
ART NUVO PALACE
 4
4
8745000+80دلار 10885000+80دلار
ART MOSCOW
ART NUVO PALACE
4
4
8925000+80دلار 11295000+80دلار
ART MOSCOW
IMPERIAL ART
4
4
9275000+80دلار 11525000+80دلار
INTOURIST
IMPERIAL ART
4
4
9375000+80دلار 11775000+80دلار
MARRIOTT NOVY ARBAT
LATHA PLAZA
5
5
11395000+80دلار 13995000+80دلار
HILTON
CATHERIN
5
5
11825000+80دلار 14475000+80دلار

 

تور روسیه

تور مسکو سنت پترزبورگ با پرواز نوردویند
تاریخ رفت 10 خردادماه 98
ویزا - بلیط رفت و برگشت با پرواز لوکس نور دویند - 7 شب و 8 روز اقامت 3 شب مسکو 4 شب سنت پترزبورگ - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - ترانسفر بین شهری با قطار لوکس سریع السیر یا پرواز - دو گشت شهری در مسکو و یک گشت شهری در سنت پترزبورگ به همراه ناهار - پوشش بیمه - راهنمای فارسی زبان
نام هتل مسکو و سنت پترزبورگ
درجه
قیمت تور روسیه
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور روسیه
هرنفر در اتاق یک تخته
SUN FLOWER
ART NUVO PALACE
4
4
10750000+80دلار 12195000+80دلار
INTOURIST
ART NUVO  PALACE
4
4
10295000+80دلار 12795000+80دلار
INTOURIST
IMPERIAL ART
4
4
10745000+80 دلار 13125000+80دلار
BROSKO
IMPERIAL ART
4
4
11075000+80دلار 14495000+80دلار
RADISSON BLU OLYMIYSKIY
LATHA PLAZA
5
4
12495000+80دلار 15095000+80دلار
HILTON
CATHERIN
5
4
12645000+80دلار 15295000+80دلار

 

تور روسیه

تور مسکو سنت پترزبورگ با پرواز ایر فلوت
اعتبار از 10 خرداد تا 9 تیر ماه 98
بليط رفت و برگشت هواپیمایی ایرفلوت به مسکو ،بلیط داخلی مسکو-سنت پترزبورگ-مسکو،  7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، ويزای روسيه، بیمه مسافرتی ،راهنمای فارسی زبان ، به هراتاق یک سیم کارت رایگان روسیه تعلق می گیرد، 4 روز گشت به همراه 4 وعده ناهار
نام هتل مسکو و سنت پترزبورگ
درجه
قیمت تور روسیه
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور روسیه
هرنفر در اتاق یک تخته
PARK INN BY RADISSON
IZMAILOVO DELTA
4 12995000 16995000

 

تور روسیه

تور مسکو سنت پترزبورگ با پرواز ماهان ایر
اعتبار از 10 خرداد تا 9 تیر ماه 98
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ماهان به سنت پترزبورگ و برگشت از مسکو ،بلیط داخلی سنت پترزبورگ-مسکو،  7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، ويزای روسيه، بیمه مسافرتی ،راهنمای فارسی زبان، به هر اتاق یک سیم کارت رایگان روسیه تعلق میگیرد، 4 روز گشت به همراه 4 وعده ناهار
نام هتل مسکو و سنت پترزبورگ
درجه
قیمت تور روسیه
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور روسیه
هرنفر در اتاق یک تخته
PARK INN BY RADISSON
IZMAILOVO DELTA
4 13995000 17995000