فوايد ورود به سايت

ارسال اخبار و اطلاعات:
 

در صورتیکه شماره تلفن همراه شما به درستی ثبت گردیده باشد، تورهای لحظه آخری و با قیمت مناسب برای شما پیامک خواهد شد.

نگهداري تاريخچه حركت شما در سايت:
 

تمامي اعمال شما در سايت از جمله جستجوهاي صورت گرفته توسط شما، اطلاعات ملاحظه شده و غيره توسط سايت رديابي و در بخش "تاريخچه فعاليتهاي شما" ذخيره ميگردد. اين اطلاعات براي دسترسيهاي بعدي بسيار مفيد خواهند بود.

نمايش موارد جديد مورد علاقه شما:
 

با توجه به موارد تعيين شده توسط شما، اگر مطالب جديدي در آن زمينه در سايت ثبت گردد، به شما اطلاع داده خواهد شد.