مدارک لازم ویزای گرجستان

اصل پاسپورت با حداقل 8ماه اعتبار از زمان سفر