مدارك لازم

 مدارک لازم جهت اخذ ویزا

 گذرنامه  با حداقل 7ماه اعتبار از زمان پرواز
2قطعه عكس تمام رخ جديد زمينه سفيد 4*6
 كپي و اصل شناسنامه، اصل سند منزل همراه با ترجمه انگليسي، گواهي اشتغال به كار با ترجمه انگليسي(ذکر حقوق و سمت الزامی است)، پرينت حسابها با ترجمه رسمي و مانده حداقل 7 ميليون تومان و درج مهر شعبه، مشخصات كامل مسافر از قبيل آدرس منزل و محل كار با ذكر شماره تلفن، گذرنامه قديمي (در صورت موجود بودن)