تور  زمینی جنگل ابر سمنان دامغان
3روزه زمینی
تاریخ تور قیمت هر نفر در خانه محلی گروهی قیمت هر نفر کودک 5 تا 12 سال
16 به 18 آبان
 
  750000  تومان 680000
خدمات تور:وسيله نقليه توريستي، دو شب اقامت در يکي از اقامتگاه بوم گردي ممتاز منطقه به صورت گروهي، سه وعده صبحانه، وروديه اماکن و جاذبه هاي تاريخي فرهنگي، دو وعده شام، يک وعده ناهار در طبيعت، هزينه خودروهاي محلي، بيمه مسافرتي، همراهي راهنماي مجرب و راهنماي محلي
برنامه سفر:
حرکت از تهران به سوي سمنان،  ديدار از دروازه ارگ سمنان، ادامه مسير به سمت شهر پسته دامغان بازديد از چمشه علي و مسجد تاريخانه دامغان صرف ناهار و حرکت به سمت خرقان تحويل اتاق، عصر هنگام و بازديد از آرامگاه شيخ خرقان، بازگشت به اقامتگاه، صرف شام (به عهده آژانس) و استراحت. روز دوم: ادامه مسير به سمت جنگل و روستاي ابر و پياده روي در جنگل، صرف ناهار (به عهده آژانس) در طبيعت و بازگشت به سمت شهر بسطام بازديد از آرامگاه بايزيد بسطامي بازگشت به اقامتگاه، صرف شام (به عهده آژانس) و استراحت. روز سوم:صرف صبحانه و حرکت به سمت شهميرزاد، بازديد از غار دربند صرف ناهار در رستوران و بازگشت به سمت تهران