تور پوکت 6شب و 7 روز                                   با پرواز تای ایرویز
          اعتبار تور پوکت از 28 بهمن تا 3 اسفند ماه
 تور پوکت : بليط رفت و برگشت تای ایرویز به بانکوک،ويزای تایلند، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلي بين بانكوک و پوكت و بالعکس ، بیمه مسافرتی و گشت  نیم روزی در پوکت
هتل پوکت
درجه
قیمت تور پوکت
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور پوکت
يک نفر
ASHLEE PLAZA 4 2515000 3055000
ASHLEE  HEIGHTS 3 2695000 3505000
IBIS PATONG 4 2740000 3595000
RAMADA PHUKET DEEVANA 4 2740000 3505000
SWISSOTEL PATONG(FORMER DUSIT D2) 4 2875000 3865000
DEVANA PLAZA PATONG 4 2920000 3865000
CENTARA BLUE MARINE 4 3055000 4135000
DUANGJIT RESORT SUP 4 3055000 4180000
CREST RESORT 4 3145000 4405000
DUANGJIT RESORT(DLX GARDEN) 4 3235000 4540000
DIAMOND CLIFF 4 3235000 4585000
THAVORN BEACH VILLAGE (HIUSIDE OCEAN FACING) 5 3325000 4675000
GRAND MERCURE 5 3325000 4675000
GRACE LAND 4 3325000 4765000
MILLENNIUM RESORT(SUP) 5 3415000 4855000
MILLENNIUM RESORT(DLX) 5 3415000 4855000
NOVOTEL PHUKET RESORT 4 3730000 5530000
HYATT REGENCY(GARDEN) 5 4135000 6295000
HYATT REGENCY(OCEAN) 5 4315000 6655000
CENTARA GRAND BEACH (DLX OCEAN FACING) 5 4990000 8050000
CENTARA GRAND BEACH(SPA DLX OCEAN FACING) 5 5125000 8275000
CENTARA GRAND BEACH(PREMIUM DLX OCEAN) 5 5305000 5635000
LE MERIDIEN (DLX GARDEN) 5 5305000 8725000
LE MERIDIEN(DLX  POOl VIEW) 5 5485000 9085000
LE MERIDIEN(DLX  OCENAN  VIEW) 5 5935000 9895000
 
 
 

تور  پوكت

تور پوکت 7شب و 8 روز                                   با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور پوکت از 17 بهمن تا 3 اسفند ماه
 تور پوکت : بليط رفت و برگشت ماهان به بانکوک و بالعکس ، ويزای تایلند، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلي بين بانكوک و پوكت و بالعکس ، بیمه مسافرتی و گشت  نیم روزی در پوکت
هتل پوکت
درجه
قیمت تور پوکت
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور پوکت
يک نفر
ASHLEE PLAZA 4 2945000 3695000
ASHLEE  HEIGHTS 4 3195000 4245000
RAMADA PHUKET DEEVANA 4 3245000 4295000
IBIS PATONG 3 3295000 4345000
SWISSOTEL PATONG (FORMER DUSIT D2) 4 3445000 4745000
NOVOTEL PHUKET RESORT 4 3645000 5095000
CENTARA BLUE MARINE 4 3645000 5095000
DUANGJIT RESORT SUP 4 3745000 5145000
CREST RESORT 4 3845000 5445000
DUANGJIT RESORT (DLX GARDEN) 4 3895000 5645000
DIAMOND CLIFF 4 3945000 5695000
DEVANA PLAZA PATONG 4 3945000 4245000
THAVORN BEACH VILLAGE(HILLSIDE OCEAN FACILIG) 5 3995000 5795000
MILLENNIUM RESORT(SUP) 5 3895000 5645000
MILLENNIUM RESORT (DLX) 5 3995000 5795000
GRAND MERCURE 5 3995000 5795000
GRACE LAND 4 4145000 6195000
HYATT REGENCY(GARDEN VIEW) 5 5195000 8045000
HYATT REGENCY (OCEAN VIEW) 5 5395000 8545000
CENTARA GRAND BEACH( DLX OCEAN FACING) 5 6345000 10395000
CENTARA GRANG BEACH ( SPA DLX OCEAN FACING) 5 6495000 10695000
CENTARA GRANG BEACH ( PREMIMUM DLX OCEAN) 5 6745000 11195000
LE MERIDIEN(DLX GARDEN) 5 6795000 11245000
LE MERIDIEN (DLX POOI VIEW) 5 6995000 11695000
LE MERIDIEN (DLX OCEAN VIEW) 5 7545000 12795000
 
 
 
تور پوکت 6شب و 7 روز                                   با پرواز تای ایرویز
          اعتبار تور پوکت از  4 اسفند  تا 20 اسفند ماه
 تور پوکت : بليط رفت و برگشت تای ایرویز به بانکوک،ويزای تایلند، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلي بين بانكوک و پوكت و بالعکس ، بیمه مسافرتی و گشت  نیم روزی در پوکت
هتل پوکت
درجه
قیمت تور پوکت
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور پوکت
يک نفر
ASHLEE PLAZA 4 2945000 3545000
ASHLEE  HEIGHTS 3 3145000 4045000
IBIS PATONG 4 3195000 4195000
RAMADA PHUKET DEEVANA 4 3195000 4045000
SWISSOTEL PATONG(FORMER DUSIT D2) 4 3345000 4445000
DEVANA PLAZA PATONG 4 3395000 4445000
CENTARA BLUE MARINE 4 3545000 4745000
DUANGJIT RESORT SUP 4 3545000 4795000
CREST RESORT 4 3645000 5045000
DUANGJIT RESORT(DLX GARDEN) 4 3745000 5195000
DIAMOND CLIFF 4 3745000 5245000
THAVORN BEACH VILLAGE (HIUSIDE OCEAN FACING) 5 3845000 5345000
GRAND MERCURE 5 3845000 5345000
CRACE LAND 4 3845000 5445000
MILLENNIUM RESORT(SUP) 5 3945000 5545000
MILLENNIUM RESORT(DLX) 5 3945000 5545000
NOVOTEL PHUKET RESORT 4 4295000 6295000
HYATT REGENCY(GARDEN) 5 4745000 7145000
HYATT REGENCY(OCEAN) 5 4945000 7545000
CENTARA GRAND BEACH (DLX OCEAN FACING) 5 5695000 9095000
CENTARA GRAND BEACH(SPA DLX OCEAN FACING) 5 5845000 9345000
CENTARA GRAND BEACH(PREMIUM DLX OCEAN) 5 6045000 9745000
LE MERIDIEN (DLX GARDEN) 5 6045000 9845000
LE MERIDIEN(DLX  POOl VIEW) 5 6245000 10245000
LE MERIDIEN(DLX  OCENAN  VIEW) 5 6745000 11145000
 
 
 

تور  پوكت

تور پوکت 7شب و 8 روز                                   با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور پوکت از  4 اسفند تا 20 اسفند ماه
 تور پوکت : بليط رفت و برگشت ماهان به بانکوک و بالعکس ، ويزای تایلند، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلي بين بانكوک و پوكت و بالعکس ، بیمه مسافرتی و گشت  نیم روزی در پوکت
هتل پوکت
درجه
قیمت تور پوکت
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور پوکت
يک نفر
ASHLEE PLAZA 4 3095000 3845000
ASHLEE  HEIGHTS 4 3345000 4395000
RAMADA PHUKET DEEVANA 4 3395000 4445000
IBIS PATONG 3 3435000 4495000
SWISSOTEL PATONG (FORMER DUSIT D2) 4 3595000 4895000
NOVOTEL PHUKET RESORT 4 3795000 5245000
CENTARA BLUE MARINE 4 3795000 5245000
DUANGJIT RESORT SUP 4 3895000 5295000
CREST RESORT 4 3995000 5595000
DUANGJIT RESORT (DLX GARDEN) 4 4045000 5795000
DIAMOND CLIFF 4 4095000 5845000
DEVANA PLAZA PATONG 4 4095000 4395000
THAVORN BEACH VILLAGE(HILLSIDE OCEAN FACILIG) 5 4145000 5945000
MILLENNIUM RESORT(SUP) 5 4045000 5795000
MILLENNIUM RESORT (DLX) 5 4145000 5945000
GRAND MERCURE 5 4145000 5945000
GRACE LAND 4 4295000 6345000
HYATT REGENCY(GARDEN VIEW) 5 5345000 8195000
HYATT REGENCY (OCEAN VIEW) 5 5545000 8695000
CENTARA GRAND BEACH( DLX OCEAN FACING) 5 6495000 10545000
CENTARA GRANG BEACH ( SPA DLX OCEAN FACING) 5 6645000 10845000
CENTARA GRANG BEACH ( PREMIMUM DLX OCEAN) 5 6895000 11345000
LE MERIDIEN(DLX GARDEN) 5 6945000 11395000
LE MERIDIEN (DLX POOI VIEW) 5 7145000 11845000
LE MERIDIEN (DLX OCEAN VIEW) 5 7695000 12945000