تور بانکوک

تور بانكوک

تور تایلند ، تور بانکوک 6شب و 7روز                                                                    با پرواز  تای ایرویز
 اعتبار تور بانكوك از 28بهمن تا 3 اسفند ماه (به جزء ایام خاص)
 تور بانکوک : بليط رفت و برگشت به بانکوک با پرواز تای ایرویز ، 6شب اقامت در هتل بانکوک با صبحانه، ویزای توریستی، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان،یک گشت شهری بانکوک،  يک سيم كارت اعتباری تایلند به ازاء هر اتاق
هتل بانکوک درجه قیمت تور بانکوک
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بانکوک
یک نفر
I-RESIDENCE SATHORN 3 1750000 2110000
FORUM PARK 3 1750000 2110000
IBIS SATHORN
3
1885000 2335000
I-RESIDENCE SILMON
3
1885000 2380000
EASTIN BANGKOK
4 1930000 2470000
NARAI HOTEL 4 1930000 2470000
RAMADA DMA 4 1975000 2515000
MONTIEN BANGKOK 4 2020000 2605000
ASIA BANGKOK 4 2020000 2650000
NOVOTEL SILMON 4 2065000 2695000
MONTIEN RIVERSID 4 2065000 2695000
MANDARIN BY CENTERPOINT
4
2065000 2740000
HOLIDAY INN SILOM 4 2065000 2740000
SUKOSOL 5 2290000 3145000
AMARA BANGKOK 4 2335000 3280000
RAMADA PLAZA
5
2335000 3235000
PULLMAN G BANGKOK 5 2645000 3995000
GRAND CENTERPOINT 5 2515000 3595000
AMARI WATERGATE 5 2515000 3595000
NOVOTEL PLATINUM 4 2605000 3775000
ROYAL ORCHID SHERATON 5 2650000 3910000
LEBUA 5 3830000 4225000
LE  MERIDIEN BKK 5 3010000 4630000
ANANTRA SIAM 5 3055000 4675000
PLAZA ATHENEE 5 3100000 4810000

 



 

تور بانكوک

تور تایلند ، تور بانکوک 7شب و 8روز                                                                    با پرواز ماهان
اعتبار تور بانكوك از 27بهمن ماه تا 3 اسفندماه
 تور بانکوک : بليط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، گشت، يک سيم كارت اعتباری تایلند به ازاء هر اتاق
هتل بانکوک درجه قیمت تور بانکوک
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بانکوک
یک نفر
I-RESIDENCE SATHORN 3 2045000 2495000
FORUM PARK 3 2045000 2495000
IBIS SATHORN
3
2145000 2745000
I-RESIDENCE SILMON
3 2245000 2845000
EASTIN BANGKOK
4 2295000 2995000
RAMADA DMA 4 2295000 3045000
ASIA BANGKOK 4 2395000 3195000
MONTIEN BANGKOK 4 2445000 3295000
MONTIEN RIVERSID 4 2445000 3295000
NOVOTEL SILMON
4
2445000 3295000
MANDARIN BY CENTERPOINT
4
2445000 3345000
HOLIDAY IN SILOM 4 2445000 3345000
SUKOSOL 5 2745000 3895000
RAMADA PLAZA 5 2795000 3995000
AMARA BANGKOK
4
2845000 4045000
PULLMAN G BANGKOK 5 2895000 4195000
GRAND CENTERPOINT 5 3045000 4495000
NOVOTEL PLATINUM 4 3145000 4195000
NOVOTEL SIAM 4 3145000 4195000
ROYAL ORCHID SHERATON 5 3245000 4895000
LEBUA 5 3445000 5345000
LE  MERIDIEN BKK 5 3745000 5895000
RENAISSANCE 5 3795000 5995000
PLAZA ATHENEE 5 3845000 6095000


 



 

تور بانكوک

تور تایلند ، تور بانکوک 6شب و 7روز                                                                    با پرواز  تای ایرویز
 اعتبار تور بانكوك از  4 اسفند ماه تا 20 اسفند ماه
 تور بانکوک : بليط رفت و برگشت با پرواز تای ایرویز ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، ویزای توریستی، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، گشت، يک سيم كارت اعتباری تایلند به ازاء هر اتاق
هتل بانکوک درجه قیمت تور بانکوک
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بانکوک
یک نفر
I-RESIDENCE SATHORN 3 2095000 2495000
FORUM PARK 3 2095000 2495000
IBIS SATHORN
3
2245000 2745000
I-RESIDENCE SILMON
3
2245000 2795000
EASTIN BANGKOK
4 2295000 2895000
NARAI HOTEL 4 2295000 2895000
RAMADA DMA 4 2345000 2945000
MONTIEN BANGKOK 4 2395000 3045000
ASIA BANGKOK 4 2395000 3095000
NOVOTEL SILMON 4 2445000 3145000
MONTIEN RIVERSID 4 2445000 3145000
MANDARIN BY CENTERPOINT
4
2445000 3195000
HOLIDAY INN SILOM 4 2445000 3195000
SUKOSOL 5 2695000 3645000
RAMADA PLAZA 4 2745000 3745000
AMARA BANGKOK
5
2745000 3795000
PULLMAN G BANGKOK 5 2795000 4145000
GRAND CENTERPOINT 5 2945000 4145000
AMARI WATERGATE 5 2945000 4145000
NOVOTEL PLATINUM 4 3045000 4345000
ROYAL ORCHID SHERATON 5 3095000 4495000
LEBUA 5 3295000 4845000
LE  MERIDIEN BKK 5 3495000 5295000
ANANTRA SIAM 5 3545000 5345000
PLAZA ATHENEE 5 3595000 5495000

 



 

تور بانكوک

تور تایلند ، تور بانکوک 7شب و 8روز                                                                    با پرواز ماهان
اعتبار تور بانكوك از 4 اسفند ماه تا 20 اسفندماه
 تور بانکوک : بليط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، گشت، يک سيم كارت اعتباری تایلند به ازاء هر اتاق
هتل بانکوک درجه قیمت تور بانکوک
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بانکوک
یک نفر
I-RESIDENCE SATHORN 3 2195000 2645000
FORUM PARK 3 2195000 2645000
IBIS SATHORN
3
2295000 2895000
I-RESIDENCE SILMON
3 2395000 2995000
EASTIN BANGKOK
4 2445000 3145000
RAMADA DMA 4 2445000 3195000
ASIA BANGKOK 4 2545000 3345000
MONTIEN BANGKOK 4 2595000 3445000
MONTIEN RIVERSID 4 2595000 3445000
NOVOTEL SILMON
4
2595000 3445000
MANDARIN BY CENTERPOINT
4
2595000 3495000
HOLIDAY IN SILOM 4 2595000 3495000
SUKOSOL 5 2895000 4045000
RAMADA PLAZA 5 2945000 4145000
AMARA BANGKOK
4
2995000 4195000
PULLMAN G BANGKOK 5 3045000 4345000
GRAND CENTERPOINT 5 3195000 4645000
NOVOTEL PLATINUM 4 3295000 4345000
NOVOTEL SIAM 4 3295000 4345000
ROYAL ORCHID SHERATON 5 3395000 5045000
LEBUA 5 3595000 5495000
LE  MERIDIEN BKK 5 3895000 6045000
RENAISSANCE 5 3945000 6145000
PLAZA ATHENEE 5 3995000 6245000