تور بانکوک-پوکت 96
با پرواز تای ایرویز
نرخ ویژه  3شب بانکوک و 3شب پوکت با پرواز تای ایرویز
اعتبار تا 9 شهریور ماه  96
 تور بانکوک پوکت 96 : بليط تای ایرویز به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک ،بیمه مسافرتی
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN
3
4
2895000 3295000
IBIS SATORN
IBIS PATONG
3 2895000 3395000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 2995000 3495000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 3095000 3695000
NOVOTEL SILOM
 DEEVANA PLAZA
4 3195000 3895000
ASIA BANGKOK
DUANGIT RESORT
4 3195000 3995000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGIT RESORT
4 3245000 4045000
MANDARIN
SWISSOTEL PATONG
4 3295000 4095000
NOVOTEL PLATINUM
DEEVANA PLAZA PATONG
4 3495000 4495000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3495000 4595000
RAMADA PLAZA
GRAND MERCURE PATONG
5 3595000 4695000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3695000 4795000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3595000 4795000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3695000 4895000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3795000 4995000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GARDEN)
5 3995000 5495000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT (GARDEN)
5 4295000 6095000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT(POOL VIEW)
5 4395000 6295000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT (OCEAN VIEW)
5 4495000 6495000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PHUKET
5 5395000 8295000


 


 
تور بانکوک پوکت ، تور 4شب بانکوک و 3شب پوکت                                                 با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور بانکوک پوکت تا 9 شهریور ماه
 تور بانکوک پوکت : بليط ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک (یک گشت شهری و معبد)
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN PATONG
3
4
3095000 3545000
IBIS SATRON
IBIS PATONG
3 3195000 3745000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 3295000 3895000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 3395000 3995000
NOVOTEL SILOM
 DEEVANA PLAZA
4 3495000 4295000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT
4 3545000 4395000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGJIT RESORT
4 3595000 4495000
HOLLIDAY SILOM
CREST RESORT
4
5
3645000 4645000
RAMADA PLAZA
SWISSOTEL PATONG
4 3745000 4895000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3895000 5095000
RAMADA PLAZA
GRAND MRECURE PATONG
5
4
3895000 5195000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 4045000 5395000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 4045000 5395000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 4095000 5495000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 4145000 5595000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GRAND VIEW)
5 4395000 6195000
LE MERIDIEN BKK(VISTA)
LE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4795000 6895000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 4845000 7045000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX OCEAN VIEW)
5 4995000 7295000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PKUKET(POOL VILLA)
5 5845000 8995000
 


 

 
 نرخ ویژه تور بانکوک پوکت ، تور 4شب بانکوک و 3شب پوکت                                                               با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور بانکوک پوکت تا 29 مرداد ماه 96
 تور بانکوک پوکت : بليط ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک (یک گشت شهری و معبد)
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN PATONG
3
4
2650000 3055000
IBIS SATRON
IBIS PATONG
3 2740000 3235000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 2830000 3415000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 2920000 3595000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 2965000 3730000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT
4 3055000 3820000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGJIT RESORT
4 3055000 3865000
HOLLIDAY SILOM
CREST RESORT
4
5
3280000 4315000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3325000 4405000
RAMADA PLAZA
GRAND MRECURE PATONG
5
4
3415000 4540000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3505000 4765000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3550000 4855000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3550000 4855000
RAMADA PLAZA
SWISSOTEL PATONG
4 3595000 4945000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3595000 4990000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GRAND VIEW)
5 3820000 5530000
LE MERIDIEN BKK(VISTA)
LE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4090000 6025000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 4135000 6025000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4180000 6070000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 4225000 6205000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 4270000 5036000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PKUKET(POOL VILLA)
5 5035000 7825000
 


  
آفر ویژه تور بانکوک-پوکت 96
با پرواز تای ایرویز
 3شب بانکوک و 3شب پوکت با پرواز تای ایرویز
اعتبار تا 29 تیر ماه  96
 تور بانکوک پوکت 96 : بليط تای ایرویز به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک ،بیمه مسافرتی
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN
3
4
2605500 2965500
IBIS SATORN
IBIS PATONG
3 2605500 3055500
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 2695500 3145500
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 2785500 3325500
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 2875500 3505500
ASIA BANGKOK
DUANGIT RESORT
4 2875500 3595500
MANDARIN CENTER POINT
DUANGIT RESORT
4 2920500 3640500
MANDARIN
SWISSOTEL PATONG
4 2965500 3685500
NOVOTEL PLATINUM
DEEVANA PLAZA PATONG
4 3145500 4045500
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3145500 4135500
RAMADA PLAZA
GRAND MERCURE PATONG
5 3235500 4225500
HOLIDAY INN
CREST RESORT
4
5
3235500 4315500
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3235500 4315500
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3235500 4315500
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3325500 4405500
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3415500 4495500
LE BUA
HAYATT REGENCY (GARDEN)
5 3595500 4945500
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT (GARDEN)
5 3955500 5665500
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT(POOL VIEW)
5 3955500 5665500
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT (OCEAN VIEW)
5 4045500 5845500
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PHUKET
5 4855500 7465500