تور بانکوک پاتایا

تور بانکوک پاتایا : تور بازدید و اقامت در دو شهر بانکوک و پاتایا می باشد. پرواز از تهران به بانکوک انجام و فاصله بین بانکوک - پاتایا بصورت زمینی انجام می پذیرد.در این تور امکان تغییر تعداد شبهای اقامت در بانکوک و پاتایا می باشد. معمولا مسافرین در شهر بانکوک به خرید می پردازند و در پاتایا به تفریح و استراحت می پردازند.

قیمت تور بانکوک پاتایا

این شرکت همواره تلاش نموده تور بانکوک پاتایا را از بهترین کارگزاران تایلند و با بهترین قیمت ممکن برای این مسیر در اختیار مسافرین خود قرار دهد و با توجه به کیفیت خدمات بهترین قیمت تور بانکوک و پاتایا را ارایه می دهد.
 
 

تور بانکوک - پاتايا

 تور 3شب بانکوک و 3شب پاتایا                                                      با پرواز THAI Airways
تاریخ اعتبار تور بانکوک پاتایا از 28بهمن  تا 3 اسفند ماه
تور بانکوک پاتایا: بليط رفت و برگشت تای ایرویز ، ويزا توریستی، ترانسفر فرودگاهی و بين شهری ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، گشت نیمروز در بانکوک و پاتایا، راهنما ، سيم كارت اعتباری تايلند (هراتاق)، بیمه مسافرتی
هتل بانکوک
هتل پاتایا
درجه
قیمت تور بانکوک و پاتایا
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بانکوک پاتایا
يک نفر
FORUM PARK
GOLDEN BEACH
3 1795500 2155500
I-RESIDENCE SATHORN
GOLDEN BEACH
3
1795500 2155500
EASTIN BKK
SUNBEAM
3
4
1930500 2425500
IBIS SATRON
IBIS PATTAYA
3 1930500 2470500
ASIA BANGKOK
SUNBEAM
3
4
1975500 2515500
MONTIEN BKK
A-ONE ROYAL CRUISE
4 1975500 2560500
ASIA BANGKOK
ASIA  PATTAYA
4 2020500 2650500
NOVOTEL SILOM
CITRUS PARC
4 2020500 2650500
(EASTIN BKK (SUP
CENTARA PATTAYA
4 2020500 2650500
MONTIEN BKK
MERCURE PTY
4 2065500 2695500
MANDARIN
VISTA
4 2065500 2695500
MONTIEN BKK
THE BAYVIEW
4 2065500 2695500
MONTIEN RIVERSIDE
GRAND CLIF BEACH
4
5
2155500 2950500
RAMADA PLAZA
MERCURE PATTAYA OCEAN
4
5
2335500 3235500
AMARA
GARDEN CLIFF
4
5
2335500 3235500
RAMADA PLAZA
GARDEN CLIFF
5 2290500 3190500
SUKOSOL
SIAM BYE SHORE
5
4
2380500 3325500
MONTIEN RIVERSIDE
AVANI PATTAYA(MARRIOT)
4
5
2380500 3370500
HOLIDAY INN SILOM
HOLIDAY INN PATTAYA
4 2425500 3415500
NOVOTEL PLATINUM
MERCURE PATTAYA OCEAN
4 2470500 3595500
PULLMAN G BANGKOK
PULLMAN PATTAYA
5 2515500 3550500
PAMADA  PLAZA
AVANI PATTAYA
5 2515500 3640500
AMARA
ROYAL CLIFF(MINI SUITE MONTAIN VIEW)
4
5
2515500 3640500
PULLMAN G BANGKOK
HOLIDAY INN PATTAYA
5
4
2605500 3730500
ROYAL ORCHID SHERATON (DLX)
ROYAL CLIFF(MINI SUITE MONTAIN VIEW)
5 2695500 3955500
ROYAL ORCHID SHERATON (DLX)
INTERCONTINENTAL(GARDEN VIEW)
5 2875500 4315500
LEMERDIEN
ROYAL CLIFF(MINI SUITE PLUS MOUNTAIN)
5 2875500 4315500
PLAZA ATHENEE
ROYAL CLIFF(MINI SUITE PLUS MOUNTAIN VIEW)
5 2920500 4405500
PLAZA ATHENEE
INTERCONTINENTAL(GARDEN VIEW)
5 3100500 4765500

 

 
 تور 3شب بانکوک و 3شب پاتایا                                                      با پرواز THAI Airways
تاریخ اعتبار تور بانکوک پاتایا از  4 اسفند تا 20 اسفند ماه
تور بانکوک پاتایا: بليط رفت و برگشت تای ایرویز ، ويزا توریستی، ترانسفر فرودگاهی و بين شهری ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، گشت نیمروز در بانکوک و پاتایا، راهنما ، سيم كارت اعتباری تايلند (هراتاق)، بیمه مسافرتی
هتل بانکوک
هتل پاتایا
درجه
قیمت تور بانکوک و پاتایا
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بانکوک پاتایا
يک نفر
FORUM PARK
GOLDEN BEACH
3 2145000 2545000
I-RESIDENCE SATHORN
GOLDEN BEACH
3
2145000 2545000
EASTIN BKK
SUNBEAM
3
4
2295000 2845000
IBIS SATRON
IBIS PATTAYA
3
4
2295000 2895000
ASIA BANGKOK
SUNBEAM
3
4
2345000 2945000
MONTIEN BKK
A-ONE ROYAL CRUISE
4 2345000 2995000
ASIA BANGKOK
ASIA  PATTAYA
4 2395000 3095000
NOVOTEL SILOM
CITRUS PARC
4 2395000 3095000
EASTIN BKK(SUP)
CENTRA  PATTAYA
4 2395000 3095000
MONTIEN BKK
MERCURE PTY
4 2445000 3145000
MANDARIN
VISTA
4 2445000 3145000
MONTIEN BKK
THE BAYVIEW
4 2445000 3195000
MONTIEN RIVERSIDE
GRAND CLIF BEACH
4
5
2545000 3395000
RAMADA PLAZA
GARDEN CLIFF
5 2695000 3695000
AMARA
GARDEN CLIFF
4
5
2745000 3745000
RAMADA PLAZA
MERCURE PATTAYA OCEAN
5 2745000 3745000
SUKOSOL
SIAM BYE SHORE
5
4
2795000 3845000
MONTIEN RIVERSIDE
AVANI PATTAYA(MARRIOT)
4
5
2795000 3895000
HOLIDAY INN SILOM
HOLIDAY INN PATTAYA
4 2845000 3945000
NOVOTEL PLATINUM
MERCURE PATTAYA OCEAN
4 2895000 4145000
PULLMAN G BANGKOK
PULLMAN PATTAYA
5 2945000 4095000
PAMADA  PLAZA
AVANI PATTAYA
5 2945000 4195000
AMARA
ROYAL CLIFF(MINI SUITE MONTAIN VIEW)
4
5
2945000 4195000
PULLMAN G BANGKOK
HOLIDAY INN PATTAYA
5
4
3045000 4295000
ROYAL ORCHID SHERATON (DLX)
ROYAL CLIFF(MINI SUITE MONTAIN VIEW)
5 3145000 4545000
ROYAL ORCHID SHERATON (DLX)
INTERCONTINENTAL(GARDEN VIEW)
5 3345000 4945000
LE MERDIEN
ROYAL CLIFF PATTAYA
5 3345000 4945000
PLAZA ATHENEE
ROYAL CLIFF(MINI SUITE PLUS MOUNTAIN VIEW)
5 3395000 5045000
PLAZA ATHENEE
INTERCONTINENTAL(GARDEN VIEW)
5 3595000 5445000

 


 

تور بانکوک پاتايا

تور بانکوک پاتایا ، تور 4شب بانکوک و 3شب پاتایا                                                  با پروازماهان ایر
تاریخ اعتبار تور بانکوک و پاتایا از 17بهمن تا 3 اسفند ماه
تور بانکوک پاتایا: بليط رفت و برگشت ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی در بانکوک و بين شهری(بانکوک و پاتایا) ، 7شب اقامت در هتل بانکوک و پاتایا با صبحانه، گشت نیمروز در بانکوک و پاتایا، راهنمای فارسی در بانکوک و پاتایا ، سيم كارت اعتباری تايلند (هراتاق)، بیمه مسافرتی
هتل بانکوک
هتل پاتایا
درجه
قیمت  بانکوک پاتایا
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت بانکوک پاتایا
يک نفر
FORUM PARK
GOLDEN BEACH
3 2045000 2495000
I-RESIDENCE SATHORN
GOLDEN BEACH
3
2095000 2595000
EASTIN BKK
SUNBEAM
3
4
2295000 2945000
IBIS SATRON
IBIS PATTAYA
3 2295000 2995000
ASIA BANGKOK
SUNBEAM
3
4
2345000 3095000
MONTIEN BKK
A ONE ROYAL CRUISE
4 2345000 3145000
EASTIN BKK(SUP)
CENTRA  PATTAYA
4 2395000 3195000
ASIA BANGKOK
ASIA PATTAYA
4 2395000 3195000
NOVOTEL SILOM
CITRUS PARC
4 2395000 3245000
MANDARIN
VISTA
4 2445000 3295000
MONTIEN BKK
THE BAYVIEW
4 2445000 3295000
MONTIEN BKK
MERCURE PTY
4 2445000 3545000
MONTIEN RIVERSIDE
GARAND CLIFF BEACH
4
5
2595000 3545000
AMARA
GARAND CLIFF
4
5
2795000 3995000
RAMADA PLAZA
GARDEN CLIFF
5 2795000 3895000
RAMADA PLAZA
MERCURE PATTAYA OCEAN
4
5
2795000 4045000
MONTIEN RIVERSIDE
AVANI PATTAYA
4
5
2845000 4045000
SUKOSOL
SIAM BYE SHORE
5
4
2845000 4095000
HOLIDAY INN SILOM
HOLIDAY INN PATTAYA
4 2845000 4145000
PULLMAN G BANGKOK
PULLMAN PATTAYA
5 2995000 4395000
NOVOTEL PLATINUM
MERCURE PATTAYA OCEAN
4 2995000 4445000
RAMADA PLAZA
AVANI PATTAYA
5 3045000 4445000
PULLMAN G BANGKOK
HOLIDAY INN PATTAYA
5
4
3095000 4595000
ROYAL ORCHID SHERATON(DLX)
ROYAL CLIFF(MINISSUITE SEA VIEW)
5 3295000 4695000
ROYAL ORCHID SHERATON(DLX)
INTERCONTINENTAL(GARDEN VIEW)
5 3495000 5395000
LEMERDIEN
ROYAL CLIFF PATTAYA
5 3545000 5545000
PLAZA ATHENEE
ROYAL CLIFF(MINI SUITE PLUS MOUNTAIN VIEW)
5 3645000 5695000
PLAZA ATHENEE
INTERCONTINENTAL(GARDEN VIEW)
5 3845000 6045000

 

 
تور بانکوک پاتایا ، تور 4شب بانکوک و 3شب پاتایا                                                  با پروازماهان ایر
تاریخ اعتبار تور بانکوک و پاتایا از4 اسفند تا 20 اسفند ماه
تور بانکوک پاتایا: بليط رفت و برگشت ماهان ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی و بين شهری ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، گشت نیمروز در بانکوک و پاتایا، راهنما ، سيم كارت اعتباری تايلند (هراتاق)، بیمه مسافرتی
Hotel
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
يک نفر
FORUM PARK
GOLDEN BEACH
3 2195000 2645000
I-RESIDENCE SATHORN
GOLDEN BEACH
3
2245000 2745000
EASTIN BKK
SUNBEAM
3
4
2445000 3095000
IBIS SATRON
IBIS PATTAYA
3
2445000 3145000
ASIA BANGKOK
SUNBEAM
3
4
2495000 3245000
EASTIN BKK(SUP)
CENTRA  PATTAYA
4 2545000 3345000
ASIA BANGKOK
ASIA PATTAYA
4 2545000 3345000
NOVOTEL SILOM
CITRUS PARC
4 2545000 3395000
MANDARIN
VISTA
4 2595000 3445000
MONTIEN BKK
THE BAYVIEW
4 2595000 3445000
MONTIEN BKK
MERCURE PTY
4 2595000 3695000
MONTIEN RIVERSIDE
GRAND CLIF BEACH
4
5
2745000 3695000
AMARA
GRAND CLIFF
4
5
2945000 4145000
RAMADA PLAZA
GARDEN CLIFF
5 2945000 4045000
RAMADA PLAZA
MERCURE PATTAYA OCEAN
4
5
2945000 4195000
MONTIEN RIVERSIDE
AVANI PATTAYA
4
5
2995000 4195000
SUKOSOL
SIAM BYE SHORE
5
4
2995000 4245000
HOLIDAY INN SILOM
HOLIDAY INN PATTAYA
4 2995000 4295000
PULLMAN G BANGKOK
PULLMAN PATTAYA
5 3145000 4545000
NOVOTEL PLATINUM
MERCURE PATTAYA OCEAN
4 3145000 4595000
RAMADA PLAZA
AVANI PATTAYA
5 3195000 4595000
PULLMAN G BANGKOK
HOLIDAY INN PATTAYA
5
4
3195000 4745000
ROYAL ORCHID SHERATON(DLX)
ROYAL CLIFF(MINISSUITE SEA VIEW)
5 3445000 4845000
ROYAL ORCHID SHERATON(DLX)
INTERCONTINENTAL(GARDEN VIEW)
5 3645000 5545000
LEMERDIEN BKK
ROYAL CLIFF BEACH(MINI SUITE MOUNTAIN)
5 3695000 5695000
PLAZA ATHENEE
ROYAL CLIFF(MINI SUITE PLUS MOUNTAIN VIEW)
5 3795000 5845000
PLAZA ATHENEE
INTERCONTINENTAL(GARDEN VIEW)
5 3995000 6195000