تور مالزی سنگاپور

تور کوالالامپور و سنگاپور

تور مالزی سنگاپور

تور مالزی سنگاپور | تور3شب کوالالامپور و 3شب سنگاپور                       با پرواز ایر آسیا
 اعتبار قیمت تور مالزی سنگاپور 25 بهمن تا 9 اسفند ماه
تور کوالالامپور و سنگاپور ، تور مالزی سنگاپور : بليط رفت وبرگشت با هواپيمايی ایر آسیا، 6شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ،ترانسفر  بین شهری ،سیم کارت همراه(هراتاق)، ویزای سنگاپور،بیمه مسافرتی ،راهنمای فارسی زبان، گشت نیم روز شهری با نهار در کوالالامپور، یک گشت نیم روز شهری در سنگاپور
هتل مالزی
هتل سنگاپور
درجه قیمت تور مالزی-سنگاپور
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور مالزی و سنگاپور
هرنفر دراتاق یک تخته
ROYAL 4 2785000 3640000
ROYAL 4
FEDERAL 4 2875000 3820000
QUEENS 4
DORSETT REGENCY 4 2920000 3955000
GRAND CENTRAL ORCHARD 4
CONCORDE 4 3145000 4405000
CONCORDE ORCHARD 4
PACIFIC REGENCY 5 3145000 4405000
GRAND COPTHORN 5
CORUS 4 3145000 4405000
CONCORDE ORCHARD 4
BERJAYA  4 3235000 4540000
GRAND COPTHORN 4
RENAISSANCE 5 3415000 4900000
ORCHARD HOTEL 5
MAYA HOTEL 5 3415000 4855000
PAN PACIFIC ORCHARD 5
ISTANA 5 3370000 4810000
ORCHARD 5
DOUBLE TREE BY HILTON 5 3550000 5125000
HILTON 5
ROYAL CHULAN 5 3595000 5260000
SWISSOTEL 5
INTERCONTINENTAL 5 3730000 5575000
PAN PACIFIC 5
GRAND MILLENNIUM 5 3775000 5530000
MANDERIN ORCHARD 5
SHERATON 5 3865000 5665000
PAN PACIFIC ORCHARD 5
JW MARRIOTT 5 3955000 5935000
CONRAD 5
SHANGRI LA 5 4450000 6835000
S.T REGIS 5
RITZ CARLTON 5 4630000 7150000
RITZ CARLTON 5
SHANGRI LA 5 6205000 10120000
MARINA BAY SANDS 5


 

 تور مالزی سنگاپور
تور مالزی سنگاپور | تور4شب کوالالامپور و 3شب سنگاپور                       با پرواز ماهان
  تور مالزی سنگاپور اعتبار از 12 بهمن تا 20 اسفند ماه 95
تور کوالالامپور و سنگاپور ، تور مالزی سنگاپور : بليط رفت وبرگشت با هواپيمايی ماهان، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ،ترانسفر  بین شهری ،سیم کارت همراه ،ویزای سنگاپور،بیمه مسافرتی ،راهنمای فارسی زبان، گشت نیم روزه شهری با نهار در کوالالامپور، یک گشت نیم روزی شهری در سنگاپور
هتل در مالزی و سنگاپور درجه قیمت تور مالزی و سنگاپور
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور مالزی سنگاپور
یک نفر در یک اتاق
ROYAL 4 2795000 3845000
ROYAL 4
FEDERAL 4 2895000 4045000
ROYAL 4
ROYAL BINTANG 4 2895000 4045000
QUEENS 4
CONCORDE 4 3195000 4745000
CONCORD ORCHARD 4
CORUS 4 3245000 4695000
CONCORD ORCHAD 4
DORSET REGENCY 4 3245000 4695000
FOUR POINT SHERATON 4
BERJAYA TIMES SQUAR 5 3395000 4895000
GRAND PARK CITY HALL 5
MAYA 5 3545000 5295000
PAN PACIFIC 5
RENAISSANCE 5 3595000 5295000
ORCHARD 5
ROYAL CHULAN 5 3795000 5745000
SWISSOTEL STAMFORD 5
SHERATON 5 3945000 5995000
PAN PACIFIC 5
INTERCONTIENTAL 5 3995000 6145000
PAN PACIFIC 5
WESTIN 5 4095000 6245000
CONRAD 5
JW MARRIOT 5 4295000 6595000
CONRAD 5
SHANGRI LA 5 4595000 7195000
SHANGRI LA 5
RITZ CARLTON 5 4995000 8045000
RITZ CARLTON 5
SHANGRI - LA 5 7195000 12095000
MARINA  BAY SANDS 5


 

تور مالزی سنگاپور
تور مالزی سنگاپور | تور3شب کوالالامپور و 3شب سنگاپور                       با پرواز ایر آسیا
 اعتبار قیمت تور مالزی سنگاپور  از  10 اسفند تا 20 اسفند ماه
تور کوالالامپور و سنگاپور ، تور مالزی سنگاپور : بليط رفت وبرگشت با هواپيمايی ایر آسیا، 6شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ،ترانسفر  بین شهری ،سیم کارت همراه(هراتاق)، ویزای سنگاپور،بیمه مسافرتی ،راهنمای فارسی زبان، گشت نیم روز شهری با نهار در کوالالامپور، یک گشت نیم روز شهری در سنگاپور
هتل مالزی
هتل سنگاپور
درجه قیمت تور مالزی-سنگاپور
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور مالزی و سنگاپور
هرنفر دراتاق یک تخته
ROYAL 4 3095000 4045000
ROYAL 4
FEDERAL 4 3195000 4245000
QUEENS 4
DORSETT REGENCY 4 3245000 4395000
GRAND CENTRAL ORCHARD 4
CONCORDE 4 3495000 4895000
CONCORDE ORCHARD 4
PACIFIC REGENCY 5 3495000 4895000
GRAND COPTHORN 5
CORUS 4 3495000 4895000
CONCORDE ORCHARD 4
BERJAYA  4 3595000 5045000
GRAND COPTHORN 4
RENAISSANCE 5 3795000 5445000
ORCHARD HOTEL 5
MAYA HOTEL 5 3795000 5395000
PAN PACIFIC ORCHARD 5
ISTANA 5 3745000 5345000
ORCHARD 5
DOUBLE TREE BY HILTON 5 3945000 5695000
HILTON 5
ROYAL CHULAN 5 3995000 5845000
SWISSOTEL 5
INTERCONTINENTAL 5 4145000 6195000
PAN PACIFIC 5
GRAND MILLENNIUM 5 4195000 6145000
MANDERIN ORCHARD 5
SHERATON 5 4295000 6295000
PAN PACIFIC ORCHARD 5
JW MARRIOTT 5 4395000 6595000
CONRAD 5
SHANGRI LA 5 4945000 7595000
S.T REGIS 5
RITZ CARLTON 5 5145000 7945000
RITZ CARLTON 5
SHANGRI LA 5 6895000 11245000
MARINA BAY SANDS 5