تور چین
 


 تورچین

پکن  و شانگهای (4شب پکن و 3شب شانگهای)
تاریخ رفت تور پکن شانگهای چین از  8مهر تا 7 آبان با پرواز ماهان
 تور پكن شانگهای (چین): بليط  رفت به شانگهای چین و برگشت از پکن با ماهان و پرواز داخلی شانگهای و پکن یا هواپیمایی چینی ، ويزای گروهی چین ،7 شب اقامت در هتل 5ستاره  پکن و شانگهای با صبحانه،  5 روز گشت متنوع با ناهار در پکن و شانگهای، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی در پکن و شانگهای ، بیمه مسافرتی
نام هتل پکن و شانگهای
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
رفت
WESTIN HOTEL FINANCIAL STREET
SHERATON SHANGHAI HONGKON
5 5495000 6995000 جمعه ها

 


 تورچین

پکن  و شانگهای (4شب پکن و 3شب شانگهای)
تاریخ رفت تور پکن شانگهای چین از 19 آبان تا 3 آذر با پرواز ماهان
رفت 28 آبان هتل شانگهای (گرند مرکور سنچوری پارک) میباشد.
 تور پكن شانگهای (چین): بليط  رفت به شانگهای چین و برگشت از پکن با ماهان و پرواز داخلی شانگهای و پکن یا هواپیمایی چینی ، ويزای گروهی چین ،7 شب اقامت در هتل 5ستاره  پکن و شانگهای با صبحانه،  5 روز گشت متنوع با ناهار در پکن و شانگهای، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی در پکن و شانگهای ، بیمه مسافرتی
نام هتل پکن و شانگهای
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
رفت
THE KUNLUN BEIJING
REGAL INTERNATIONAL EAST ASIA
5 5168000 6610000 جمعه ها

 


 تورچین

 شانگهای و پکن (3شب شانگهای و 4شب پکن)
تاریخ رفت تور شانگهای پکن ویژه 2 آبان
 تور پكن شانگهای (چین): بليط  رفت به شانگهای چین و برگشت از پکن با ماهان و پرواز داخلی شانگهای و پکن یا قطار سریع السیر ، ويزای گروهی چین ،7 شب اقامت در هتل 5ستاره  پکن و شانگهای با صبحانه،  4 روز گشت متنوع با 3 وعده ناهار در پکن و شانگهای، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی در پکن و شانگهای ، بیمه مسافرتی
نام هتل پکن و شانگهای
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
رفت
GRAND MERCURE SHANGHAI
CENTURY PARK THE KUNLUN BEIJING
5 TOP 5368000 6975000 سه شنبه

 


 تورچین

 شانگهای و پکن (3 شب شانگهای و 4 شب پکن)
تاریخ رفت تور شانگهای پکن از  8مهر تا 9 آبان با پرواز ماهان
 تور پكن شانگهای (چین): بليط  رفت به شانگهای چین و برگشت از پکن با ماهان و پرواز داخلی شانگهای و پکن یا هواپیمایی چینی ، ويزای گروهی چین ،7 شب اقامت در هتل 5ستاره  پکن و شانگهای با صبحانه،  5 روز گشت متنوع با ناهار در پکن و شانگهای، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی در پکن و شانگهای ، بیمه مسافرتی
نام هتل پکن و شانگهای
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
رفت
CROWN PLAZA FUDAN
GRAND METRO PARK HOTEL
5 5495000 6995000 یکشنبه ها