تور بلغارستان

 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
 تور بلغارستان  با پرواز ماهان ایر
تاریخ رفت 30 خرداد ماه 98
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت ماهان به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  یک گشت شهری همراه ناهار  ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت هراتاق
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
PERLA 3 BB 7495000 8695000
BONITA 3 BB 7595000 8545000
PERUNIKA 3 BB 7995000 9745000
AMBASSADOR 3 BB 7995000 9245000
SHIPKA 4 BB 8145000 10045000
GLADIOLA 3 BB 8845000 10545000
LILIA 4 BB 9345000 11245000
ADMIRAL 5 BB 10695000 13895000
BLUE SKY 3 ALL 8945000 -
PERLA 3 ALL 8945000 10145000
GREEN PARK 3 ALL 9095000 12945000
CENTRAL(SEA VIEW) 4 ALL 9245000 11895000
BONITA 3 ALL 9495000 10445000
HAVANA 4 ALL 9645000 12045000
ROYAL 4 ALL 9995000 12745000
ELENA 4 ALL 10450000 13095000
ATLAS 4 UALL 10695000 16045000
ARENA 4 ALL 10845000 12695000
PALM BEACH 4 ALL 10945000 12295000
KALIAKRA PALACE 4 UALL 12495000 16495000
ASTERA 4 UALL 13245000 18545000
AZALIA 4 UALL 13245000 18445000
ASTOR GARDEN 5 UALL 13645000 17745000
MELIA GRAND HERMITAGE(park view) 5 ALL 14145000 18845000
MELIA GRAND HERMITAGE(side sea view) 5 ALL 14845000 19495000
MELIA GRAND HERMITAGE(level room) 5 ALL 17895000 22595000 


 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
 تور بلغارستان  با پرواز ماهان ایر
تاریخ رفت 30 خرداد ماه 98
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت ماهان به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  یک گشت شهری همراه ناهار  ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت هراتاق
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
BLUE SKY 3 ALL 8945000 -
PERLA 3 ALL 8945000 10145000
GREEN PARK 3 ALL 9095000 12945000
CENTRAL(SEA VIEW) 4 ALL 9245000 11895000
BONITA 3 ALL 9495000 10445000
HAVANA 4 ALL 9645000 12045000
ROYAL 4 ALL 9995000 12745000
ELENA 4 ALL 10450000 13095000
ATLAS 4 UALL 10695000 16045000
ARENA 4 ALL 10845000 12695000
PALM BEACH 4 ALL 10945000 12295000
KALIAKRA PALACE 4 UALL 12495000 16495000
ASTERA 4 UALL 13245000 18545000
AZALIA 4 UALL 13245000 18445000
ASTOR GARDEN 5 UALL 13645000 17745000
MELIA GRAND HERMITAGE(park view) 5 ALL 14145000 18845000
MELIA GRAND HERMITAGE(side sea view) 5 ALL 14845000 19495000
MELIA GRAND HERMITAGE(level room) 5 ALL 17895000 22595000 


جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.