تور بلغارستان

 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
 تور بلغارستان  با پرواز ماهان ایر
تاریخ رفت 25 و 26 مرداد ماه97
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت ماهان به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  یک گشت شهری همراه ناهار  ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت هراتاق
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
BLUE SKY 3 ALL 5995000 8395000
SHIPKA 3 BB 6295000 7995000
ROYAL 3 ALL 6495000 8295000
DOUBLE TREE BY HILTON 4 BB 6695000 9595000
CENTRAL(sea view) 4 ALL 6795000 8995000
ATLAS 4 UALL 7295000 9495000
ADMIRAL(sea view) 5 BB 7895000 11595000
KALIAKRA PALACE 4 UALL 7995000 10495000
ASTERA (std room) 4 UALL 8595000 11495000
ADMIRAL(sea view) 5 HB 8895000 12595000
ASTERA 4 UALL 8995000 11795000
MELIA GRAND HERMITAGE 5 ALL 10595000 14295000
MELIA GRAND HERMITAGE(side sea view) 5 ALL 10895000 14595000
MELIA GRAND HERMITAGE(level room) 5 ALL 13395000 15695000
MELIA GRAND HERMITAGE 5 ALL 11295000 15495000
ASTOR GARDEN 5 UALL 11595000 15695000
MELIA GRAND HERMITAGE(SIDE SEA VIEW) 5 ALL 11795000 15895000
ASTOR GARDEN 5 UALL 11895000 20595000
MELIA GRAND HERMITAGE(LEVEL ROOM) 5 ALL 14595000 18695000 


 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
 تور بلغارستان  با پرواز ماهان ایر
تاریخ رفت 1 و 2 شهریور ماه97
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت ماهان به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  یک گشت شهری همراه ناهار  ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت هراتاق
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
PALMA(STD ROOM) 4 BB 5995000 6895000
BONITA 3 BB 5995000 6795000
JOYA PARK 3 BB 6295000 7095000
PERUNIKA 4 BB 6395000 7895000
PERLA 3 BB 6395000 8195000
AMBASSADOR 4 BB 6695000 7895000
SHIPKA 4 ALL 6795000 8495000
BLUE SKY 4 ALL 6795000 9595000
GLADIOLA 4 BB 7695000 9395000
LILIA 5 BB 7895000 10195000
GLADIOLA STAR 4 BB 8395000 10495000
ROYAL(SUP) 4 ALL 8595000 11295000
CENTRAL(SEA VIEW) 5 ALL 8595000 11895000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 BB 8895000 13295000
EXCELSIOR 4 ALL 8995000 9895000
PARK HOTEL GOLDEN BEACH 4 ALL 9095000 11895000
ELENA 4 ALL 9395000 13495000
ARENA MAR HOTEL 4 ALL 9395000 10995000
PALM BEACH 4 ALL 9595000 12495000
ATLAS 4 UALL 9895000 13195000
ADMIRAL(SEA VIEW) 5 BB 10395000 15695000
ASTORIA MARE 4 ALL 10595000 15595000
KALIAKARA PALACE 4 UALL 10795000 14495000
KALIAKARA PALACE(SUP SEA VIEW) 4 UALL 11295000 15195000
PRESTIGE DELUXE 4 ALL 11395000 15095000
ADMIRAL(SEA VIEW) 5 HB 11595000 16995000
AZALIA 4 UALL 11695000 17595000
ASTERA(STD ROOM) 4 UALL 11895000 16195000
ASTERA(LUX ROOM) 4 UALL 12395000 16695000
AZALIA(LUX ROOM) 4 UALL 12595000 18595000
ASTOR GARDEN 5 UALL 13195000 18095000
MELIA GRAND HERMITAGE(PARK VIEW) 5 ALL 13495000 18595000
ASTOR GARDEN(SEA VIEW ROOM) 5 UALL 13895000 18895000
MELIA GRAND HERMITAGE(SIDE SEA VIEW) 5 ALL 14095000 19195000
ASTOR GARDEN(FAMILY ROOM) 5 UALL 14195000 24995000
MELIA GRAND HERMITAGE(LEVEL ROOM) 5 ALL 17495000 22595000
MELIA GRAND HERMITAGE (LEVEL JONIUR SUITE) 5 ALL 20295000 37495000 


 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
 تور بلغارستان  با پرواز ماهان ایر
تاریخ رفت 1 و 2 شهریور ماه97
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت ماهان به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  یک گشت شهری همراه ناهار  ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت هراتاق
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
SHIPKA 4 BB 6095000 7595000
BLUE SKY 3 ALL 6095000 `8395000
ROYAL 3 ALL 7195000 9095000
CENTRAL(sea view) 4 ALL 7195000 9595000
DOUBLE TREE BY HILTON 4 BB 7295000 10595000
ATLAS 4 UALL 8095000 10495000
KALIAKRA PALACE 4 UALL 8795000 11595000
KALIAKRA PALACE(sup sea view) 4 UALL 9095000 11995000
ASTERA (std room) 4 UALL 9595000 12895000
(lux room)ASTERA 4 UALL 9995000 13195000
MELIA GRAND HERMITAGE(park view) 5 ALL 11695000 15995000
MELIA GRAND HERMITAGE(side sea view) 5 ALL 12195000 16395000
MELIA GRAND HERMITAGE(level room) 5 ALL 15095000 19295000 


جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.