به بخش پرداخت الكترونيك بانكي خوش آمديد.
اين پرداخت از طريق درگاه الكترونيك بانك ملت انجام مي پذيرد.
 


شرايط استفاده از اين بخش:

 
  • در سایت عضو شوید.
  • داراي يكي از كارت هاي بانكي عضو شتاب ذيل باشيد:
  • ملت - ملي - صادرات - كشاورزي - پارسيان - پاسارگاد - سامان - توسعه صادرات - اقتصاد نوين - صنعت و معدن -موسسه اعتباري بنياد و...
  • ترجيحا" از كارت هاي بانك ملت استفاده شود.
  • شماره كارت ، رمز دوم كارت ، كد  CVV2 و تاريخ انقضاء كارت را داشته باشيد.

  • در صورت بروز خطا و کسر وجه و عدم بازگشت به حساب ظرف مدت 72 ساعت با شرکت به پرداخت ملت تماس بگیرید.(تلفن 27312731)