تور قبرس شمالی

 تاریخ رفت: 21 مرداد
تور قبرس شمالی : بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس جت ،  6شب اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی
هتل قبرس شمالی نوروز درجه خدمات قیمت نوروز قبرس شمالی
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت نوروز قبرس شمالی
هرنفر در یک اتاق
DENIZKIZI & DENIZKIZI ROYAL HOTEL 3 B.B 5365000 6595000
RIVERSIDE GARDEN RESORT  4 ALL 5695000 7660000
MALPAS HOTEL & CASINO (diamond court) 5 F.B 6795000 8735000
MALPAS HOTEL & CASINO (main bullding land) 5 F.B 7495000 10650000
MALPAS HOTEL & CASINO (main bullding sea) 5 F.B 7875000 10385000
LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO (std) 5 ALL 7495000 10650000
LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO (palm villa) 5 ALL 8590000 11460000
SALAMIS BAY CONTI 5 ALL 8235000 10885000
CONCORDE LUXURY RESORT & CASINO (sea view) 5 ALL 9950000 16260000
CONCORDE LUXURE & CASINO (dlx sea view) 5 ALL 11095000 18055000
ACAPULCO RESORT & CONVENTION &SPA(mainlandview) 5 ALL 9950000 13595000
ACAPULCO RESORT & CONVENTION & SPA(sea view) 5 ALL 10495000 14395000
CRATOS PREMIUM HOTEL CASINO PORT & SPA 5 F.B 11095000 15255000
MERIT PARK HOTEL & CASINO  5 UALL 11460000 15760000
KAYA ARTIMIS RESORT& CASINO (holiday village) 5 UALL 11795000 16260000
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO (main std) 5 UALL 14295000 20060000
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO (main superior) 5 UALL 16595000 23495000
ELEXUS HOTEL &RESORT & SPA (std land view) 5 F.B 11795000 16260000
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPS(std sea view) 5 F.B 12175000 16835000
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA(dlx land view) 5 F.B 12890000 17895000
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA(dlx sea view) 5 F.B 13250000 18395000
LIMAK CYPRUS DELUXE HOTEL 5 U.ALL 12353000 17395000
MERIT CRYSTAL HOTEL 5 UALL 12890000 17895000
KAYA PALAZZO RESORT & CASINO(superior) 5 UALL 16095000 22785000
KAYA PALLAZZO RESORT & CASINO(dlx sea view) 5 UALL 21135000 30295000
MERIT ROYAL HOTEL & CASINO(dlx std) 5 UALL 26870000 38895000
تور قبرس شمالی

 تاریخ رفت: 28 مرداد
تور قبرس شمالی : بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس جت ،  6شب اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی
هتل قبرس شمالی نوروز درجه خدمات قیمت نوروز قبرس شمالی
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت نوروز قبرس شمالی
هرنفر در یک اتاق
DENIZKIZI & DENIZKIZI ROYAL HOTEL 3 B.B 5665000 6895000
RIVERSIDE GARDEN RESORT  4 ALL 5995000 7960000
MALPAS HOTEL & CASINO (diamond court) 5 F.B 7095000 9035000
MALPAS HOTEL & CASINO (main bullding land) 5 F.B 7795000 10950000
MALPAS HOTEL & CASINO (main bullding sea) 5 F.B 8175000 10685000
LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO (std) 5 ALL 7795000 10950000
LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO (palm villa) 5 ALL 8890000 11760000
SALAMIS BAY CONTI 5 ALL 8535000 11185000
CONCORDE LUXURY RESORT & CASINO (sea view) 5 ALL 10295000 16560000
CONCORDE LUXURE & CASINO (dlx sea view) 5 ALL 11395000 18335000
ACAPULCO RESORT & CONVENTION &SPA(mainlandview) 5 ALL 10295000 13895000
ACAPULCO RESORT & CONVENTION & SPA(sea view) 5 ALL 10795000 14695000
CRATOS PREMIUM HOTEL CASINO PORT & SPA 5 F.B 11395000 15555000
MERIT PARK HOTEL & CASINO  5 UALL 11760000 16060000
KAYA ARTIMIS RESORT& CASINO (holiday village) 5 UALL 12095000 16560000
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO (main std) 5 UALL 14595000 20360000
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO (main superior) 5 UALL 16895000 23795000
ELEXUS HOTEL &RESORT & SPA (std land view) 5 F.B 12095000 16560000
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPS(std sea view) 5 F.B 12475000 17135000
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA(dlx land view) 5 F.B 13190000 18195000
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA(dlx sea view) 5 F.B 13550000 18695000
LIMAK CYPRUS DELUXE HOTEL 5 U.ALL 12835000 17695000
MERIT CRYSTAL HOTEL 5 UALL 13190000 18195000
KAYA PALAZZO RESORT & CASINO(superior) 5 UALL 16395000 23085000
KAYA PALLAZZO RESORT & CASINO(dlx sea view) 5 UALL 21435000 30595000
MERIT ROYAL HOTEL & CASINO(dlx std) 5 UALL 27170000 39195000