تور گرجستان 

 تور تفلیس نوروز 98
تاریخ 27 اسفند و 6 و 7 فروردین 300 هزار تومان به پکیج زیر اضافه میگردد.
تاریخ 28 اسفند 650 هزار تومان به پکیج زیر اضافه میگردد.
تاریخ 29 اسفند و 4 و 9 و 11 و12 فروردین 850 هزارتومان اضافه میگردد.
تاریخ 2 و 13 فروردین 500 هزارتومان اضافه میگردد.
تاریخ 14 و 16 فروردین طبق پکیج
تور تفلیس گرجستان: بليط رفت و برگشت قشم ایر به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، 3 و 4 و 7 شب اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه شب ها

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
KAVELA 3 3 شب 2510000 2945000
4 شب 2655000 3225000
7 شب 3055000 4015000
DEJAVU 3 3 شب 2725000 3295000
4 شب 2895000 3675000
7 شب 3495000 4855000
EURASIA 3 3 شب 2795000 3475000
4 شب 3025000 3915000
7 شب 3695000 5275000
GURU 4 3 شب 2795000 3495000
4 شب 3025000 3955000
7 شب 3695000 5295000
TOSCANO 4 3 شب 3075000 4025000
4 شب 3375000 4465000
7شب 4315000 6545000
GREMI/KOLKHI 4 3 شب 3295000 4455000
4 شب 3655000 5245000
7 شب 4845000 7565000
DOLABAURI/IVERIA INN 4 3 شب 3400000 4695000
4 شب 3845000 5545000
7شب 5145000 8125000
KLASI/BEAUMOND GARDEN 4 3 شب 3525000 4925000
4 شب 3975000 5855000
7 شب 5375000 8645000
ATLAS ABASHIDZE 4 3 شب 3655000 5045000
4 شب 4145000 5955000
7 شب 5655000 8755000
VEDZISI 4 3 شب 3755000 5395000
4 شب 4395000 6455000
7 شب 6025000 9475000
VERA PALACE 4 3 شب 3855000 5295000
4 شب 4395000 6455000
7 شب 6155000 9495000
KING GORGASIL/ASTORIA TIBLISI4 4 3 شب 4200000 4875000
4 شب 4875000 7525000
7 شب 6955000 11565000
CITY CENTER 4 3 شب 4375000 6625000
4 شب 5125000 8145000
7 شب 7375000 12625000
AMBASADORI 5 3 شب 6275000 9995000
4 شب 7675000 12625000
7 شب 11825000 20495000
SHERATON GRAND 5 3 شب 6555000 10025000
4 شب 8055000 12695000
7 شب 12475000 20515000


 

تور نوروز 98 گرجستان 
تور تفلیس 3 شب و 4روز

 رفت تور تفلیس 5 و 12 فروردین ماه 98
 
تور تفلیس گرجستان نوروز 98: بليط رفت و برگشت قشم ایر به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
ELLEGANCE 3 2590000 2795000
LIKE 3 2590000 2795000
GARDEN HOTEL 3 2715000 3040000
KAVELA 3 2755000 3120000
ATU 3 2755000 3120000
NIRVANA 3 2755000 3080000
ENGLISH HOME 4 2760000 3525000
ELEGANT2 3 2795000 3200000
DEJAVO 3 2835000 3240000
7STAR 4 2875000 3320000
DREAM SKY 4 3080000 3770000
PRIMAVERA 4 3120000 3810000
BETLEM 4 3120000 3810000
COLOMBI 4 3120000 3850000
BASILON 4 3160000 3930000
TOSCANO 4 3240000 4090000
SPORT TIME HOTEL 4 3240000 4050000
REDLINE HOTEL 4 3320000 4210000
IVERIA INN 4 3285000 4175000
GOLD STAR 4 3285000 4175000
GREMI 4 3445000 4495000
GALLERY INN 4 3365000 4375000
DOLABAURI 4 3485000 4580000
VILTON 4 3525000 4660000
GOLDEN PALACE 4 3565000 4700000
KALASI 4 3565000 4700000
GARNET 4 3725000 5025000
GREEN QUEEN 4 3725000 5025000
AMERI PLAZA 4 3850000 5305000
ASTORIA TBILIS 4 3970000 5510000
PREFERNCE 5 4210000 6035000
RAMADA 4 4215000 6035000
HOLIDAY INN 4 4580000 6765000
AMBASSADORI 4 4620000 6845000
LOTA 4 4820000 6845000
RADISSON BLU IVERIA 5 5345000 8260000
THE BILTMORE 5 5630000 8870000