تور گرجستان 

 تور باتومی

نوروز 3 و 4 و 7 شب
تور باتومی: بليط رفت و برگشت تابان ایر به باتومی ، بیمه مسافرتی در گرجستان ،سه شب اقامت در هتل باتومی با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل باتومی
درجه تعداد شب

قیمت تور باتومی

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور باتومی

هر نفرسينگل
EUPHORIA 5 3 1760000 2010000
4 1840000 2170000
7 2480000 3050000
GRAND GEORGIAN PALACE 4 3 1830000 2170000
4 1930000 2370000
7 2630000 3370000
SPUTNIK 4 3 1870000 2260000
4 1980000 2490000
7 2710000 3580000
LEGACY 4 3 1880000 2120000
4 2000000 2320000
7 2760000 3320000
INTOURISM 5 3 1910000 2300000
4 2040000 2550000
7 2830000 3700000
CASTELLO MARE 5 3 1980000 2430000
4 2130000 2730000
7 2980000 4030000
DIVAN 5 3 2050000 2440000
4 2230000 2750000
7 3170000 4080000
WYNDHAM 5 3 2090000 2590000
4 2280000 2950000
7 3250000 4430000
SKY TOWER 5 3 2240000 2960000
4 2480000 3440000
7 3600000 5280000
RADISSON BLU 5 3 2360000 3180000
4 2640000 3730000
7 3880000 5780000