تور مارماریس  نوروز 98
تور 6شب و 7 روز 
تور مارماریس با هواپيمايی سان اکسپرس
 تاریخ رفت: 2 و 9 فروردین 98
 تور مارماریس : بليط  رفت و برگشت هواپيمايي سان اکسپرس،6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه ، راهنما
هتل
درجه
هرنفردراتاق2تخته
يكنفر
BLUE BAY PLATINUM(LAND VIEW) ALL/5 7060000 8290000
BLUE BAY PLATINUM(SEA VIEW) ALL/5 7420000 8830000
GRAND YAZICI TURBAN(STD ROOM) UALL/5 7660000 9190000
GRAND YAZICI TURBAN(SUP ROOM) UALL/5 8020000 9730000
ELEGANCE HOTEL(LAND VIEW)
ALL/5 7660000 8140000
ELEGANCE HOTEL(SEA VIEW) ALL/5 8140000 10205000
GREEN NATURE DIAMOND(LAND VIEW) ALL/5 7960000 9920000
GREEN NATURE DIAMOND(LAND VIEW) ALL/5 8200000 10300000