تور مارماریس  - تور 6شب و 7 روز 
 
تور مارماریس با هواپيمايی ماهان
رفت 25 و 26 و 27اسفند و 8فروردین
 تور مارماریس : بليط  رفت و برگشت هواپيمايي ماهان،6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه ، راهنما
هتل
درجه
هرنفردراتاق2تخته
يكنفر
ELEGANCE ALL/5 2745000 3495000
TURBAN PALACE UALL/5 2845000 3695000
HILTON
UALL/5 3645000 4545000

تور مارماریس  - تور 6شب و 7 روز 
 
تور مارماریس با هواپيمايی ماهان
رفت    28اسفند و 1و3و4و5و6فروردین
 تور مارماریس : بليط  رفت و برگشت هواپيمايي ماهان،6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه ، راهنما
هتل
درجه
هرنفردراتاق2تخته
يكنفر
ELEGANCE ALL/5 3095000 3545000
TURBAN PALACE UALL/5 3245000 3795000
HILTON
UALL/5 3895000 4595000