تور کوش آداسی نوروز97

تور 7 روز کوش آداسی نوروز
نرخ ویژه آفری رفت27 اسفند و  7 و 10 فروردین97
تور کوش آداسی نوروز97 : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی تابان  ، ترانسفر فرودگاهی در کوش آداسی ، 6شب اقامت در هتل کوش آداسی با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي  ، بیمه مسافرتی ، 2 گشت
هتل
 خدمات
قیمت تور کوش آداسی نوروز
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور نوروز کوش آداسی
هرنفر سينگل
SANTUR BB/3 1995000 2195000
PANORAMA HILL
4/ALL
2195000 2495000
PANORAMA HILL(sea view) 4/ALL 2295000 2695000
EPHESUS PRINCESS(CLUB) ALL/5 2595000 3095000
EPHESUS PRINCESS(MAIN) 5/ALL 2695000 3195000
SEALIGHT (STD SEA VIEW) UALL/5 2895000 3695000
AQUA FANTASY (STANDARD) 5/ALL 2995000 3595000
PALOMA PASHA (GARDEN VIEW) 5/UALL 2995000 3695000
AMARA SEALIGHT 5/UALL 3195000 4295000
 

تور کوش آداسی نوروز97

تور 7 شب کوش آداسی نوروز
رفت  29 اسفند و 3و 5 فروردین
تور کوش آداسی نوروز97 : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی تابان  ، ترانسفر فرودگاهی در کوش آداسی ، 6شب اقامت در هتل کوش آداسی با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي  ، بیمه مسافرتی ، 2 گشت
هتل
 خدمات
قیمت تور کوش آداسی نوروز
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور نوروز کوش آداسی
هرنفر سينگل
SANTUR BB/3 2195000 2395000
PANORAMA HILL
4/ALL
2395000 2695000
PANORAMA HILL(sea view) 4/ALL 2495000 2895000
EPHESUS PRINCESS(CLUB) ALL/5 2795000 3295000
EPHESUS PRINCESS(MAIN) 5/ALL 2895000 3395000
SEALIGHT (STD SEA VIEW) UALL/5 3095000 3895000
AQUA FANTASY (STANDARD) 5/ALL 3195000 3795000
PALOMA PASHA (GARDEN VIEW) 5/UALL 3195000 3895000
AMARA SEALIGHT 5/UALL 3395000 4495000
 

تور کوش آداسی نوروز 97

تور 7 رور  کوش آداسی نوروز
اعتبار قیمت تور کوش آداسی  از 27 اسفند تا 7 فروردین ماه  97
پرواز آنادولو جت
تور کوش آداسی نوروز97 : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی آنادولو جت ، ترانسفر فرودگاهی در کوش آداسی ، 6شب اقامت در هتل کوش آداسی با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي  ، بیمه مسافرتی ، 2 گشت ( بازدید از شهر ازمیربه همراه ناهار و گشت  بازدید  ازشهر کوش آداسی)
هتل کوش آداسی نوروز 97
 خدمات
قیمت تور کوش آداسی نوروز
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور نوروز کوش آداسی
هرنفر سينگل
PANORAMA HILL (STD)
4/ALL
2605000 2966000
PANORAMA HILL (SEA VIEW) 4/ALL 2695000 3056000
RICHMOND  ALL/5 2966000 3416000
SEALIGHT RESORT UALL/5 3236000 3236000
AQUA FANTASY (STANDARD) 5/ALL 3326000 3956000
PALOMA PASHA (GARDEN VIEW) 5/UALL 3416000 4046000
AMARA SEALIGHT(SEA VIEW) 5/UALL 3596000 4676000