تور آنتالیا نوروز 96

تور آنتالیا نوروز 6شب  و 7روز                                                  پرواز ماهان
 نرخ  ویژه  29 اسفند  و 5  فروردین ماه 96
تور آنتالیا نوروز96 : بليط رفت وبرگشت  هواپیمایی ماهان به اسپارتا، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی از اسپارتا به هتل آنتالیا و بالعکس، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی

هتل آنتالیا نوروز 96

درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا نوروز 96
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا نوروز
یک نفردر یک اتاق
KERVANSARAY LARA 5 UALLََ 2495000 3195000


 

  تور آنتالیا نوروز 96

تور آنتالیا نوروز 6شب  و 7روز                                                  پرواز ماهان
تاریخ رفت 27 و 28 و 29 اسفندماه  و 3و 4و 5 فروردین ماه 96
تور آنتالیا نوروز96 : بليط رفت وبرگشت  هواپیمایی ماهان به اسپارتا، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی از اسپارتا به هتل آنتالیا و بالعکس، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی

هتل آنتالیا نوروز 96

درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا نوروز 96
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا نوروز
یک نفردر یک اتاق
TOURIST 3 BB 1795000 1950000
LARA WORLD 3 BB 1805000 2110000
LARA WORLD 3 ALL 1995000 2395000
CLUB FALCON 4 ALL 2195000 2595000
HARRING PARK RESORT 5 HB 2295000 2695000
AKKA ANTEDON 5 ALL 2495000 2995000
ADONIS 5 ALL 2495000 2995000
CRYSTAL 5 ALL 2495000 2995000
SEALIFE 5 ALL 2495000 3095000
PAPILLON BELVIL 5 ALL 2595000 3195000
FAME RESIDENCE LARA 5 ALL 2595000 3295000
BELCONTI RESORT 5 UALL 2595000 3395000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 2695000 3295000
PORTOBELLO
5
UALL 2695000 3395000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 2895000 3695000


 

 


 تور آنتالیا نوروز  96
تور آنتالیا نوروز 6شب  (7روز)                                                            پروازسان  اکسپرس
نرخ  ویژه تور آنتالیا نوروز  28اسفند و 7 فروردین 96
تور آنتالیا نوروز 96 : بليط رفت وبرگشت  هواپیمایی اکسپرس ،  6 شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
LARA PALACE 3 ALL 1999000 2199000
ROYAL TOWERS 4 ALL 2199000 2499000
ROYAL PARADIS 5 ALL 2249000 3249000
DREAM  WORLD 5 UALL 2299000 2699000
LIMAK LIMRA 5 ALL 2499000 2899000
LYKIA WORLD 5 UALL 2549000 2899000
KLIKAYA HOTEL 5 UALL 2549000 2999000
PORTNATURE 5 UALL 2599000 3349000
CLUB HOTEL SERA PARK 5 UALL 2599000 3099000
MARITIM PINE BEACH 5 ALL 2699000 3299000
VENEZIA PALACE 5 UALL 2799000 3599000
SPICE HOTEL 5 UALL 2849000 2599000
KERVANSARAY LARA
5
ALL 2899000 3599000
IC GREEN PALACE 5 UALL 2999000 3699000
CONCORD 5 UALL 3299000 4499000
SUSESI 5 UALL 3599000 4549000
TITANIC LARA 5 UALL 3599000 4549000
KEMPINSKI 5 UALL 3699000 4849000
TITANIC DELUXE BELEK 5 UALL 3799000 4899000
ROYAL HOLIDAY 5 UALL 3999000 4999000
MARDAN PALACE 5 UALL 3899000 4899000


 

 


 تور آنتالیا نوروز 96
تور آنتالیا نوروز 6شب  (7روز)                                                            پرواز فری برد 
تاریخ های رفت 27و28و29و30 اسفند و 1و 4و5و6و7و8 فروردین ماه
8 فروردین  مبلغ  150000  تومان  ازز نرخ های زیر کسر میگردد.
28و29و30 اسفند و 1و 4فروردین  شامل 100000 تومان  افزایش نرخ میباشد .
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
ROYAL TOWER 5 ALL 2200000 2710000
GRAND PARK (KEMER) 5 ALL 2390000 2990000
GRAND PARK (LARA) 5 ALL 2480000 3190000
RAMADA RESORT 5 UALL 2580000 3170000
MARITIM PINE BEACH 5 UALL 2770000 3460000
PORT NATURE 5 UALL 2840000 3560000
IC SANTAL 5 UALL 2910000 3680000
PORTO BELLO 5 UALL 2980000 3770000
WOW TOPKAPI PALACE 5 UALL 2980000 3770000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 2950000 3740000
SPICE 5 UALL 3050000 3860000
WOW KERMLIN PALACE 5 UALL 3120000 3980000
IC GREEN PALACE 5 UALL 3300000 4250000
ADALYE  ELITE 5 UALL 3360000 4170000
ELAQUALITY RESORT/MIRACLE 5 UALL 3370000 4390000
BAIA 5 UALL 3430000 4380000
SUSESI 5 UALL 3580000 4710000
TITANIC 5 UALL 3580000 4780000
CALISTA 5 UALL 3790000 4980000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 3790000 4970000
TITANIC DELUXE 5 UALL 3810000 5080000
GLORIA SERENITY 5 UALL 3850000 5080000
ROYAL  WINGS 5 UALL 3970000 5430000
ROYAL HOLIDAY 5 UALL 4090000 5620000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 4200000 5620000
MARDAN PALACE 5 UALL 4220000 5640000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 4520000 6080000
RENGUM CARYA 5 UALL 4890000 6640000


 

 


 تور آنتالیا نوروز  96
تور آنتالیا نوروز 9شب  (10روز)                               پروازسان  اکسپرس
تاریخ رفت تور آنتالیا نوروز  4 فروردین  96
تور آنتالیا نوروز 96 : بليط رفت وبرگشت  هواپیمایی اکسپرس ،  9 شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
DIAMOND 5 UALL 3095000 3585000
GRAND PARK 5 UALL 3145000 3665000
SUENO BEACH 5 UALL 3285000 3895000
RAMADA RESORT 5 UALL 3335000 3935000
KILIKIA 5 UALL 3455000 4115000
MARITIM PINE 5 UALL 3895000 4795000
WOW TOPKAPI 5 UALL 3925000 4825000
TRENDY 5 UALL 3995000 4950000
WOW KREMLIN 5 UALL 4120000 5120000
LIBERTY 5 UALL 4120000 5120000
BAIA 5 UALL 4475000 5655000
ELA QUALITY 5 UALL 4495000 5675000
TITANIC LARA
5
ALL 4895000 6285000
SUSESI 5 UALL 4895000 6285000
CALISTA 5 UALL 4980000 6400000
TITANIC DELUXE 5 UALL 4980000 6400000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 5755000 7575000
MARDAN PALACE 5 UALL 5775000 7575000
KEMPINSKI 5 UALL 5950000 7850000
RIXOS PREMIUM 5 ALL 6300000 7395000
REGNUM 5 UALL 6920000 9320000