تور آنتالیا نوروز 98

تور آنتالیا نوروز 6شب  (7روز)   پرواز قشم ایر
تاریخ های رفت : 27 اسفند- 11 فروردین ماه 98
خدمات تور آنتالیا نوروز98 :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر به اسپارتا ، 6شب اقامت هتل آنتالیا ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
AGON HOTEL 3 BB 3890000 4550000
MERA PARK 3 BB 4190000 4690000
CENDER HOTEL 4 ALL 4790000 5650000
DIAMOND BEACH 5 UALL 5090000 6150000
MAYA WORLD 5 ALL 5250000 6190000
SENSETIVE PREMIUM 5 UALL 5390000 6490000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 5990000 7390000
MAGIC JAKARANDA 5 UALL 6150000 7590000
RAMADA RESORT LARA 5 UALL 6150000 7650000
RAMADA PLAZA 5 UALL 6390000 7950000
GRAND PARK LARA 5 UALL 6230000 8090000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 6550000 8250000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 7050000 8990000
ORANGE COUNTY 5 UALL 7050000 8990000
PAPILLON AYSHA 5 UALL 7250000 9190000
LIBERY 5 UALL 7590000 9750000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 8050000 10490000
MIRACLE 5 UALL 8390000 11050000
RIXOS DOWNTOWN 5 UALL 8650000 12550000
SHERWOOD BREEZES 5 UALL 8750000 11550000
ELA QUALITY 5 UALL 8990000 11950000
TITANIC BEACH LARA 5 UALL 9490000 12290000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 9550000 12390000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9650000 12490000
TITANIC DELUXE BELEK 5 UALL 10290000 13890000
ROYAL HOLIDAY 5 UALL 10350000 13950000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 10350000 13950000


 

 


 تور آنتالیا نوروز 98

تور آنتالیا نوروز 6شب  (7روز)   پرواز سان اکسپرس
تاریخ های رفت : 7و8و9و10و11 فروردین ماه 98
خدمات تور آنتالیا نوروز98 :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس به آنتالیا ، 6شب اقامت هتل آنتالیا ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
CENDER HOTEL 5 ALL 6090000 7995000
LARA HDRIANUS 5 UALL 6090000 7995000
LIMAK LIMRA 5 UALL 6690000 9280000
GRAND PARK LARA 5 UALL 6930000 9745000
KARMIR RESORT 5 UALL 6870000 9860000
AKKA ANTEDON 5 ALL 7410000 10370000
SHERWOOD DREAMS 5 UALL 7470000 10480000
CRYSTAL SUNRISE SIDE 5 UALL 7650000 10800000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 7650000 10800000
KAYA BELEK 5 UALL 7830000 11125000
BAIA LARA 5 UALL 7950000 11340000
SPICE HOTEL 5 UALL 8430000 12205000
RIXOS BELDIBI 5 ALL 8490000 12315000
SHAERWOOD BREEZES 5 UALL 8670000 12640000
TRENDY LARA 5 UALL 8730000 12745000
RIXOS DOWNTOWN 5 UALL 8730000 13655000
GRANADA LUXURY 5 UALL 8790000 12855000
XANADU RESORT BELEK 5 UALL 8850000 13430000
AMARA DOLCE VITA 5 UALL 8910000 13070000
SUSESI RESORT 5 UALL 8970000 13180000
CORNELIA DIMANOD 5 UALL 9510000 14695000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9690000 14475000
TITANIC DELUXE 5 UALL 9750000 14580000
CORNELIA DIAMOND 5 UALL 10230000 16080000
KAYA PALAZZO 5 UALL 10230000 15445000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 10350000 15660000
ROYAL HOLIDAY 5 UALL 10410000 15770000
CALISTA LUXURY 5 UALL 11130000 17065000
SUENO DELUXE 5 UALL 11550000 17820000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 11790000 18255000
RIXOS LEGEND 5 ALL 12390000 21120000
MAXX ROYAL 5 UALL 19230000 31645000


 

 


 تور آنتالیا نوروز 98

تور آنتالیا نوروز 6شب  (7روز)   پرواز سان اکسپرس
تاریخ های رفت : 7و8و9و10و11 فروردین ماه 98
خدمات تور آنتالیا نوروز98 :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس به آنتالیا ، 6شب اقامت هتل آنتالیا ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
CENDER HOTEL 5 ALL 6090000 7995000
LARA HDRIANUS 5 UALL 6090000 7995000
LIMAK LIMRA 5 UALL 6690000 9280000
GRAND PARK LARA 5 UALL 6930000 9745000
KARMIR RESORT 5 UALL 6870000 9860000
AKKA ANTEDON 5 ALL 7410000 10370000
SHERWOOD DREAMS 5 UALL 7470000 10480000
CRYSTAL SUNRISE SIDE 5 UALL 7650000 10800000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 7650000 10800000
KAYA BELEK 5 UALL 7830000 11125000
BAIA LARA 5 UALL 7950000 11340000
SPICE HOTEL 5 UALL 8430000 12205000
RIXOS BELDIBI 5 ALL 8490000 12315000
SHAERWOOD BREEZES 5 UALL 8670000 12640000
TRENDY LARA 5 UALL 8730000 12745000
RIXOS DOWNTOWN 5 UALL 8730000 13655000
GRANADA LUXURY 5 UALL 8790000 12855000
XANADU RESORT BELEK 5 UALL 8850000 13430000
AMARA DOLCE VITA 5 UALL 8910000 13070000
SUSESI RESORT 5 UALL 8970000 13180000
CORNELIA DIMANOD 5 UALL 9510000 14695000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9690000 14475000
TITANIC DELUXE 5 UALL 9750000 14580000
CORNELIA DIAMOND 5 UALL 10230000 16080000
KAYA PALAZZO 5 UALL 10230000 15445000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 10350000 15660000
ROYAL HOLIDAY 5 UALL 10410000 15770000
CALISTA LUXURY 5 UALL 11130000 17065000
SUENO DELUXE 5 UALL 11550000 17820000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 11790000 18255000
RIXOS LEGEND 5 ALL 12390000 21120000
MAXX ROYAL 5 UALL 19230000 31645000


 

 


 تور آنتالیا نوروز 98

تور آنتالیا نوروز 10 شب (11روز)   پرواز پگاسوس
اعتبار پکیج آنتالیا از 28 اسفند تا 15 فروردین ماه 98
در تاریخ 28و29 اسفند - 1و2 فروردین مبلغ 500 هزارتومان به پکیج اضافه میگردد.
خدمات تور آنتالیا نوروز98 :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی پگاسوس ، 10شب اقامت هتل آنتالیا ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
AGON 3 BB 6275000 7390000
CENDER 4 ALL 7810000 9210000
RAMADA RESORT SIDE 5 ALL 8510000 10890000
SENSITVE PREMIUM BELEK 5 UALL 9070000 11030000
OZKAYAMAK FALEZ 5 UALL 9350000 11450000
LIMAK LIMARA 5 UALL 9630000 11870000
AKKA ALLINDA 5 UALL 9910000 12290000
GRAND PARK LARA 5 UALL 9910000 12710000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 10050000 12570000
MAJIC LIFE JACARANDA 5 UALL 10050000 12570000
KARMIR RESORT 5 UALL 10330000 13970000
RAMADA RESORT LARA 5 UALL 10330000 12990000
PORT NATURE 5 UALL 11730000 15090000
CLUB SERA 5 UALL 11730000 1509000
ORANGE COUNTY 5 UALL 11870000 15230000
ASTERIA KREMLIN 5 UALL 12150000 15650000
LIBERTY 5 UALL 12710000 16490000
TRENDY LARA 5 UALL 13130000 17190000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 13550000 17750000
MIRACLE 5 UALL 13550000 17750000
SHERWOOD BREEZES 5 UALL 14390000 19010000
SUSESI 5 UALL 14950000 20970000
ELA QUALITY 5 UALL 15230000 20270000
BARUT LARA 5 UALL 15650000 20970000
IC GREEN PALACE 5 UALL 15650000 20970000
TITANIC BEACH LARA 5 UALL 15930000 21390000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 16070000 21530000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 16770000 22370000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 17750000 24470000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 18030000 24470000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 18030000 24470000
TITANIC DELUXE 5 UALL 18450000 25450000