تور گرجستان 

 3 شب تفلیس 4 شب باتومی
سه شنبه و جمعه رفت وبرگشت از تفلیس تاریخ های رفت  28 و 31 شهریور و 4 و 7 مهر
چهارشنبه ها رفت تفلیس و برگشت باتومی و بالعکس تاریخ های رفت 29شهریور و 5مهرماه

در تاریخ 7مهرماه مبلغ 500هزارتومان به نرخ های زیر اضافه میگردد.
تور گرجستان: بليط رفت و برگشت آسمان ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان
درجه

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
ASTERION PALACE (STD)
MARI
3 1850000 2250000
ASTERION PALACE (STD)
GEORGIAN
3 1850000 2250000
ASTERION PALACE (LUX)
GEORGIAN
3 1950000 2440000
ASTERION PALACE (LUX)
MARI
3 1950000 2440000
BIGBEGI
GRAND GEORGIAN PALACE
4 2050000 2650000
BIGBEGI
AQUA PARK
4 2180000 2820000
VILTON / GOLDEN PALACE / COLOMBI
GRAND GEORGIAN
4 2220000 2990000
VILTON / GOLDEN PALACE / COLOMBI
AQUA PARK
4 2340000 3160000
PREFERENCE HUALLING
RADISSON BLU
5 3000000 4460000
MERCURE / HOLIDAY INN
RADISSON BLU
4
5
3120000 4720000
THE BILTMORE
RADISSON BLU
5 3610000 5750000