تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز آنادولوجت
 تور کوش آداسی تاریخ رفت:31 مرداد و 1 و2 و3 شهریور 97
تا تاریخ 30 مرداد ماه 20% از پکیج کسر میگردد.
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی آنادولوجت  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
USLAM HOTEL 3 BB 2895000 3595000
MARBEL BY PALM WINGS 4 ALL 5095000 6795000
PANORAMA HILL 4 ALL 5395000 7195000
(PANORAMA HILL (sea view 4 ALL 5595000 7595000
BLUE VISTA HIL 5 ALL 5795000 7895000
(BLUE VISTA HILL  (sea view 5 ALL 6195000 8395000
FANTASIA 5 ALL 7395000 10295000
(EPHESUS PRINCESS (club 5 ALL 7395000 9995000
(SEALIGHT RESORT 5 UALL 7995000 11095000
EPHESUS PRINCESS(main building) 5 ALL 7695000 10695000
AMARA SEALIGHT ELITE HOTEL 5 UALL 7795000 11995000
TUSAN 5 ALL 7795000 13995000
PALM WINGS BEACH RESORT 5 ALL 7995000 11195000
LE BLEU 5 UALL 7995000 11195000
TUSAN(SEA VIEW) 5 ALL 8095000 14995000
ARA CLAROS 5 ALL 8095000 12995000
LE BLEU (SEA VIEW) 5 UALL 8295000 11695000
(PINE BAY (LAND VIEW 5 ALL 8895000 13095000
PINE BAY(SEA VIEW) 5 ALL 9095000 13495000
AQUA FANTASY 5 ALL 10095000 14395000
 

تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز آنادولوجت
نرخ ویژه تور کوش آداسی تاریخ رفت: 7و 8و 9و 10 شهریور 97
تا تاریخ 30 مرداد ماه 20% از پکیج کسر میگردد.
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی آنادولوجت  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
USLAN 3 BB 3095000 3795000
MY AEGEAN STAR 3 ALL 4395000 5795000
MARBEL BY PALM WINGS 4 ALL 4895000 6495000
PANORAMA HILL 4 ALL 4995000 6695000
(PANORAMA HILL (sea view 4 ALL 5295000 7095000
PALM WINGS BEACH RESORT 5 ALL 7395000 10295000
(PINE BAY (land view 5 ALL 7395000 10795000
EPHESUS PRINCESS (club) 5 ALL 7695000 10695000
(PINE BAY (sea view 5 ALL 7695000 11195000
SEALIGHT RESORT 5 UALL 7695000 11895000
KORUMAR DELUXE 5 ALL 7795000 11495000
EPHESUS PRINCESS(main building) 5 ALL 7995000 11195000
AMARA SEALIGHT ELITE HOTEL 5 UALL 8095000 12495000
LE BLEU 5 UALL 8595000 12095000
LE BLEU (sea view) 5 UALL 8995000 12695000
AQUA FANTASY 5 ALL 10595000 14995000
SUNIS EFES ROYAL 5 UALL 11395000 16195000
SUNIS EFES ROYAL(SIDE SEA VIEW) 5 UALL 11795000 16895000
PALOMA PASHA 5 UALL 14395000 20695000
PALOMA PASHA (SEA VIEW) 5 UALL 14795000 27895000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني