تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز سان اکسپرس
نرخ ویژه تور کوش آداسی  24 آبان الی 8 آذر 98
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی سان اکسپرس  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
SANTUR HOTEL 3 BB 3110000 3600000
SOZER HOTEL 3 HB 3220000 3680000
DABAKLAR 4 HB 3220000 3770000
ARORA HOTEL 4 HB 3300000 3840000
GRAND SAHINS 4 HB 3380000 4030000
LAMBIANCE PALACE 4 HB 3435000 4115000
PINEBAY RESORT 5 ALL 3760000 4780000
TUSAN BEACH 5 ALL 3920000 4895000
RICHMOND EPHESUS 5 ALL 4030000 5065000
SEALIGHT RESORT 5 ALL 4030000 4895000
CHARISMA HOTEL 5 HB 4140000 5240000
KORUMAR DELUXE 5 ALL 4300000 5300000
AMARA SEALIGHT 5 ALL 4570000 5705000
 

تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز سان اکسپرس
نرخ ویژه تور کوش آداسی  15 آذر الی 8 آبان 98
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی سان اکسپرس  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
SANTUR HOTEL 3 BB 3110000 3600000
SOZER HOTEL 3 HB 3220000 3680000
DABAKLAR 4 HB 3220000 3770000
ARORA HOTEL 4 HB 3300000 3840000
GRAND SAHINS 4 HB 3380000 4030000
LAMBIANCE PALACE 4 HB 3435000 4115000
PINEBAY RESORT 5 ALL 3760000 4780000
TUSAN BEACH 5 ALL 3920000 4895000
RICHMOND EPHESUS 5 ALL 4030000 5065000
SEALIGHT RESORT 5 ALL 4030000 4895000
CHARISMA HOTEL 5 HB 4140000 5240000
KORUMAR DELUXE 5 ALL 4300000 5300000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني