تور روسیه
تور مسکو سنت پترزبورگ

تور روسیه 97
تور7 شب و 8 روز روسیه

3 شب مسکو  +  4 شب سنت پترزبورگ
تاریخ  رفت 12 فروردین الی 9 اردیبهشت 97
( یکشنبه ها 7 شب)
تور روسیه : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ایران ایر به مسکو ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي و ترانسفر بین شهری با قطار سریع السیر ، ويزای روسيه ،
  1 روز گشت شهری در مسکو همراه با ناهار و 1 روز گشت شهری در سنت پترزبورگ همراه با ناهار
شهر هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر
مسکو HOLIDAY INN 4
TOP
4999000 5995000
سنت پترزبورگ MARRIOTT 


 

تور جام جهانی روسيه

5 شب سنت پترزبورگ - 3 شب کازان
نرخ ویژه تور جام جهانی روسیه
ویزه 24 خرداد
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان ، 8 شب ( 7 شب اقامت در هتل با صبحانه) ، ترانسفر فرودگاهی ، 2 بلیط بازی کلاس اکونومی ، قطار بین شهری ،1ترانسفر رفت و برگشت به استادیوم ، 2 گشت شهری در هرشهر با صرف ناهار ، راهنمای فارسی زبان
بازی ها شهربرگزاری نام هتل تاریخ اقامت بزرگسال در اتاق دو تخته بزرگسال در اتاق یک تخته کودک 6 تا  12 سال با تخت
ایران - مراکش سنت پترزبورگ ROSSIYA *3 24 تا 28 خرداد $ 2.430
3/900/000
تومان
$ 2.870
3/900/000
تومان
$ 2.230
3/900/000
تومان
ایران - اسپانیا کازان VOLGA *3 29 خرداد تا 1 تیر
ایران - مراکش سنت پترزبورگ MOSKVA  *4 24 تا 28 خرداد $ 3.130
3/900/000
تومان
$ 3.730
3/900/000
تومان
$ 2.870
3/900/000
تومان
ایران - اسپانیا کازان KORSTON  *4 29 خرداد تا 1 تیر 

تور جام جهانی روسيه

5 شب سنت پترزبورگ - 3 شب کازان - 4 شب سارانسک
نرخ ویژه تور جام جهانی روسیه
ویژه 24 خرداد
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان ، 13 شب ( 12 شب اقامت در هتل با صبحانه) ، ترانسفر فرودگاهی ، 3 بلیط بازی کلاس اکونومی ، قطار بین شهری ،1ترانسفر رفت و برگشت به استادیوم ، 3 گشت شهری در هرشهر با صرف ناهار ، راهنمای فارسی زبان
بازی ها شهربرگزاری نام هتل تاریخ اقامت بزرگسال در اتاق دو تخته بزرگسال در اتاق یک تخته کودک 6 تا  12 سال با تخت
ایران - مراکش سنت پترزبورگ ROSSIYA / POLUSTROVO *3 24 تا 28 خرداد $ 3.100
3/900/000
تومان
$ 4.100
3/900/000
تومان
$ 2.870
3/900/000
تومان
ایران - اسپانیا کازان BULGAR *3 29 خرداد تا 1 تیر
ایران - پرتغال سارانسک CHISTIE PURODI *3 1 تا 5 تیر 

تور جام جهانی روسيه

5 شب سنت پترزبورگ - 3 شب کازان - 4 شب سارانسک
نرخ ویژه تور جام جهانی روسیه
ویژه 24 خرداد
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان ، 13 شب ( 12 شب اقامت در هتل با صبحانه) ، ترانسفر فرودگاهی ، 3 بلیط بازی کلاس اکونومی ، قطار بین شهری ،1ترانسفر رفت و برگشت به استادیوم ، 3 گشت شهری در هرشهر با صرف ناهار ، راهنمای فارسی زبان
بازی ها شهربرگزاری نام هتل تاریخ اقامت بزرگسال در اتاق دو تخته بزرگسال در اتاق یک تخته کودک 6 تا  12 سال با تخت
ایران - مراکش سنت پترزبورگ MOSKVA*4 24 تا 28 خرداد $ 3950
3/900/000
تومان
$ 5370
3/900/000
تومان
$ 3550
3/900/000
تومان
ایران - اسپانیا کازان NOVINKA / CRISTAL *3 29 خرداد تا 1 تیر
ایران - پرتغال سارانسک SARANSK / SANTORIUM *3
SARANSKY
1 تا 5 تیر
 


 

تور جام جهانی روسيه

5 شب سنت پترزبورگ - 3 شب کازان - 4 شب سارانسک
نرخ ویژه تور جام جهانی روسیه
ویزه 24 خرداد
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان ، 13 شب ( 12 شب اقامت در هتل با صبحانه) ، ترانسفر فرودگاهی ، 3 بلیط بازی کلاس اکونومی ، قطار بین شهری ،1ترانسفر رفت و برگشت به استادیوم ، 3 گشت شهری در هرشهر با صرف ناهار ، راهنمای فارسی زبان
بازی ها شهربرگزاری نام هتل تاریخ اقامت بزرگسال در اتاق دو تخته بزرگسال در اتاق یک تخته کودک 6 تا  12 سال با تخت
ایران - مراکش سنت پترزبورگ MOSKVA *4 24 تا 28 خرداد $ 4.600
3/900/000
تومان
$ 6.300
3/900/000
تومان
$ 4.180
3/900/000
تومان
ایران - اسپانیا کازان KORSTON *4 29 خرداد تا 1 تیر
ایران - پرتغال سارانسک HELIOPARK RESIDENCE *4 1 تا 5 تیر
 


 

تور جام جهانی روسيه

4 شب سنت پترزبورگ - 5 شب کازان - 2 شب سارانسک
نرخ ویژه تور جام جهانی روسیه
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ایرفلوت به مسکو، 11 شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در روسیه ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی و قطار بین شهری ،1 گشت شهری در هرشهر با صرف ناهار
راهنمای محلی و راهنمای فارسی زبان اعزامی از ایران

 
بزرگسال در اتاق دو تخته بزرگسال در اتاق یک تخته کودک 6 تا  12 سال با تخت کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
4150 دلار 6350 دلار 3900 دلار 3500 دلار
 


 

تور جام جهانی روسيه

4 شب سنت پترزبورگ - 5 شب کازان - 3 شب سارانسک - 1 شب مسکو
نرخ ویژه تور جام جهانی روسیه
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ایرفلوت به مسکو، 13 شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در روسیه ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی و قطار بین شهری ،1 گشت شهری در هرشهر با صرف ناهار
راهنمای محلی و راهنمای فارسی زبان اعزامی از ایران

 
بزرگسال در اتاق دو تخته بزرگسال در اتاق یک تخته کودک 6 تا  12 سال با تخت کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
4700 دلار 6700 دلار 4150 دلار 3750 دلار