تور روسیه
تور مسکو سنت پترزبورگ

تور روسیه

تور مسکو سنت پترزبورگ با پرواز ایر فلوت
از 25مرداد تا 9 شهریور
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ایرفلوت به مسکو ،بلیط داخلی مسکو-سنت پترزبورگ-مسکو،  7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، ويزای روسيه، بیمه مسافرتی (گشتها در مقصد بصورت آپشنال قابل خریداری است)
نام هتل مسکو و سنت پترزبورگ
درجه
قیمت تور روسیه
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور روسیه
هرنفر در اتاق یک تخته
Corinthia
Cosmos Club Hotel
5
4
8495000 13495000

 

تور روسیه

تور مسکو سنت پترزبورگ با پرواز ایر فلوت
از 25مرداد تا 9 شهریور
بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ایرفلوت به مسکو ،بلیط داخلی مسکو-سنت پترزبورگ-مسکو،  7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، ويزای روسيه، بیمه مسافرتی با 4روز گشت بهمراه غذا
نام هتل مسکو و سنت پترزبورگ
درجه
قیمت تور روسیه
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور روسیه
هرنفر در اتاق یک تخته
Corinthia
Golden Ring
5 10995000 16995000
Corinthia
Swissotel
5 12495000 19995000