تور مارماریس  - تور 6شب و 7 روز کامل
 
تور مارماریس با هواپيمايی فری برد رفت 30شهریور
 تور مارماریس : بليط  رفت و برگشت هواپيمايي فری برد ،6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه ، راهنما ، یک گشت شهری با نهار
هتل
درجه
هرنفردراتاق2تخته
يكنفر
CLUB VIVA ALL/4 2580000 2970000
MIRAGE WORLD UALL/4 2980000 3570000
BLUE BAY PLTINIUM
ALL/5 3220000 3890000
MARES LABRANDA(STD LV) ALL/5 3220000 3890000
MARES LABRANDA(STD SV) ALL/5 3290000 4030000
GREEN NATURE(STD CLUB) ALL/5 3220000 3890000
GREEN NATURE(STD) ALL/5 3290000 4030000
ELEGANCE ALL/5 3920000 4790000
CASA DE MARIS ALL/5 3990000 4890000
GREEN NATURE DIAMOND(CLUB) ALL/5 3990000 4890000
GREEN NATURE DIAMOND(STD) ALL/5 4230000 5250000
IDEAL PRIME ALL/5 3990000 4890000
IDEAL PRIME 5/UALL 4230000 5250000
MARTI RESORT 5/UALL 4690000 5890000
HILTON DALAMAN(STD LV) UALL/5 5290000 6780000
HILTON DALAMAN(STD SV) UALL/5 5650000 7290000