تور گرجستان 

 تور تفلیس 3 شب
رفت 2بهمن 96

 
 رفت تور تفلیس 3شب روز های دوشنبه
تور تفلیس گرجستان: بليط رفت و برگشت آسمان به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO / LIKE 3 940000 1010000
HILTOP 3 980000 1100000
HILTOP VARKETELI /
GARDEN
3 990000 1130000
LE GRANDE 3 1010000 1150000
GNG / L PLAZA 4 1080000 1300000
DORMITORY 3 1100000 1320000
BIG BEGI / D PLAZA
GOLDEN PALACE
4 1130000 1380000
COLOMBI / VILTON 4 1140000 1410000
ALPHABET /
BEUMONDE
4 1170000 1470000
KMM 4 1210000 1550000
TBILISI TIMES 4 1320000 1780000
LAETRON / CITY CENTER
MARIONN
4 1380000 1890000
IBERIA DIDUBE 4 1450000 2030000
MUSEUM 4 1550000 2230000
PREFERENCE HUALING
AMBASADORI
5
4
1510000 2150000
MERCURE
LOTA
4
5
1580000 2290000
HOLIDAY INN 4 1620000 2370000
MARRIOT COURTYARD 4 1750000 2630000
RADISSON BLU (STD) 5 1860000 2860000
MARRIOT TBILISI 5 1880000 2880000
THE BILTMORE 5 1910000 2940000
RADISSON BLU (SUP) 5 2010000 3140000


 

تور گرجستان 

 تور تفلیس 4 شب
 رفت  پنجشنبه 5بهمن
تور تفلیس گرجستان: بليط رفت و برگشت آسمان به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO / HILTOP VARKETELI 3 970000 1060000
GARDEN 3 1060000 1250000
GNG 4 1060000 1250000
HILTOP 3 1100000 1320000
BIG BEGI 3 1150000 1440000
ALPHABET 4 1490000 2120000
L PLAZA 4 1490000 2120000
COLOMBI 4 1490000 2120000
AMERI 4 1390000 1910000
CITY CENTER 4 1390000 1910000
LAERTON 4 1530000 2190000
PREFERENCE 5 1820000 2760000
HOLIDAY INN 4 1910000 2950000
MERCURE 4 2010000 3140000
MUSEUM 4 2290000 3710000
MARRIOT COURTYARD 5 2290000 3710000
MARRIOT TBILISI 5 2380000 3900000
LOTA 5 2570000 4270000
RADISSON BLU (SUP) 5 2570000 4270000
AMBASADORI (EXECUTIVE) 5 2860000 4840000
THE BILTMORE 5 3420000 5970000


 

تور گرجستان 

 تور تفلیس 7 شب
 رفت   2 بهمن 96
تور گرجستان: بليط رفت و برگشت آسمان به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO / HILTOP VARKETELI 3 1040000 1200000
GARDEN 3 1200000 1530000
GNG 4 1200000 1530000
HILTOP 3 1270000 1670000
BIG BEGI 3 1370000 1860000
ALPHABET 4 1530000 2190000
L PLAZA 4 1530000 2190000
COLOMBI 4 1530000 2190000
AMERI 4 1780000 2690000
CITY CENTER 4 1780000 2690000
LAERTON 4 2030000 3190000
PREFERENCE 5 2520000 1480000
HOLIDAY INN 4 2690000 4510000
MERCURE 4 2860000 4840000
MUSEUM 4 3350000 5830000
MARRIOT COURTYARD 5 3350000 5830000
MARRIOT TBILISI 5 3520000 6160000
LOTA 5 3850000 6820000
RADISSON BLU (SUP) 5 3850000 6820000
AMBASADORI (EXECUTIVE) 5 4340000 7820000
THE BILTMORE 5 5340000 9800000


 

جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.