تور گرجستان 

 تور تفلیس
تاریخ رفت تور گرجستان :28 اردیبهشت تا 2 خرداد ماه 96
رفت تور تفلیس دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه هرهفته
 OFFER         OFFER
تور گرجستان: بليط رفت و برگشت تابان ایر به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان
درجه
تعداد شب

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO 3 3 870000 960000
4 900000 1020000
7 990000 1200000
ASTERION PALACE 3 3 895000 1015000
4 935000 1090000
7 1055000 1315000
LIKE 3 3 910000 1035000
4 960000 1120000
7 1110000 1375000
GARDEN 3 3 925000 1065000
4 975000 1160000
7 1125000 1445000
GEORGIA
LUX INN
BATONI
3 3 935000 1100000
4 990000 1210000
7 1155000 1540000
EUR ASIA
OR
TBILISI CENTRAL
3 3 960000 1135000
4 1020000 1255000
7 1200000 1615000
ORCHATALA PALACE 3 3 980000 1160000
4 1050000 1290000
7 1260000 1680000
DREAM 4 3 980000 1160000
4 1050000 1290000
7 1260000 1680000
LORDS 3 3 1000000 1225000
4 1075000 1375000
7 1300000 1825000
FUND 3 3 1015000 1235000
4 1090000 1390000
7 1315000 1855000
TOSCANO 3 3 1015000 1235000
4 1090000 1390000
7 1315000 1855000
DPLAZA 3 3 1020000 1260000
4 1100000 1420000
7 1340000 1900000
GNG 4 3 1030000 1285000
4 1115000 1455000
7 1370000 1965000
GRAND PALACE 3 3 1060000 1330000
4 1150000 1510000
7 1420000 2050000
PATRIOTI 4 3 1100000 1420000
4 1210000 1630000
7 1540000 2260000
GOLDEN PALACE 4 3 1100000 1420000
4 1210000 1630000
7 1540000 2260000
BEAUMONDE GARDEN 4 3 1100000 1420000
4 1210000 1630000
7 1540000 2260000
COLOMBI
OR
VILTON
4 3 1100000 1420000
4 1210000 1630000
7 1540000 2260000
DOLABAURI 4 3 1110000 1420000
4 1220000 1630000
7 1550000 2260000
IVERIA INN 4 3 1160000 1500000
4 1290000 1740000
7 1680000 2460000
VEDZISI 4 3 1210000 1590000
4 1355000 1860000
7 1790000 2670000
PRIMAVERA 4 3 1225000 1665000
4 1375000 1960000
7 1825000 2845000
CRON PALACE 4 3 1285000 1665000
4 1455000 1960000
7 1965000 2845000
CRUISE 4 3 1285000 1730000
4 1455000 2050000
7 1965000 3010000
IBIS 3 3 1350000 1915000
4 1540000 2295000
7 2110000 3435000
PREFERENCE
HUALING TBILISI
5 3 1350000 1915000
4 1540000 2295000
7 2110000 3435000
MARRIOT TBILISI 5 3 1810000 2830000
4 2150000 3515000
7 3170000 5570000
AMBASSADORI 5 3 1990000 2955000
4 2390000 3680000
7 3590000 5855000
RADISSON BLU 5 3 2175000 3560000
4 2640000 4490000
7 4035000 7280000
BILTMORE 5 3 2300000 3815000
4 2810000 4830000
7 4340000 7875000


 

تور گرجستان 

 تور تفلیس
تاریخ رفت تور گرجستان :4 خرداد  تا 26 خرداد ماه 96
رفت 4 و 5 خرداد 200/000 تومان و رفت 8 8 با برگشت 15 خرداد و رفت 9 با برگشت 16 خرداد 800/000 تومان افزایش نرخ
رفت 11 خرداد با کلیه برگشت ها 1/000/000 افزایش نرخ
رفت 12 خرداد با کلیه برگشت ها 800/000 تومان افزایش نرخ
رفت تور تفلیس دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه هرهفته
تور گرجستان: بليط رفت و برگشت تابان ایر به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان
درجه
تعداد شب

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO 3 3 1000000 1125000
4 1040000 1200000
7 1160000 1425000
HILTON 3 3 1055000 1215000
4 1110000 1325000
7 1275000 1655000
ASTERION PALACE 3 3 1070000 1240000
4 1130000 1360000
7 1310000 1720000
LIKE
TBILISI CENTRAL
3 3 1080000 1270000
4 1145000 1400000
7 1340000 1790000
GARDEN 3 3 1080000 1270000
4 1145000 1400000
7 1340000 1790000
DREAM 3 3 1120000 1320000
4 1195000 1465000
7 1420000 1900000
GEORGIA (VAKE) 3 3 1120000 1320000
4 1195000 1465000
7 1420000 1900000
FUND 3 3 1145000 1395000
4 1230000 1565000
7 1485000 2075000
LUX INN
EURASIA
3 3 1145000 1395000
4 1230000 1565000
7 1485000 2075000
D PLAZA 3 3 1155000 1420000
4 1245000 1600000
7 1515000 2140000
BATONI 3 3 1175000 1455000
4 1270000 1645000
7 1555000 2215000
LEVELI 3 3 1175000 1455000
4 1270000 1645000
7 1555000 2215000
VIEW LAKE HOTEL 4 3 1215000 1530000
4 1320000 1740000
7 1635000 2370000
GNG 4 3 1240000 1600000
4 1360000 1840000
7 1720000 2560000
BEAUMONDE GARDEN 4 3 1300000 1720000
4 1440000 2000000
7 1860000 2840000
COLOMBI
VILTON
4 3 1300000 1720000
4 1440000 2000000
7 1860000 2840000
PATRIOTI 4 3 1330000 1770000
4 1480000 2065000
7 1930000 2950000
DOLABAURI
IVERIA INN
4 3 1330000 1770000
4 1480000 2065000
7 1930000 2950000
VEDZISI
PARIMAVERA

 
4 3 1360000 1840000
4 1520000 2160000
7 2000000 3120000
L PLAZA 4 3 1395000 1900000
4 1565000 2240000
7 2075000 3260000
CRUISE 4 3 1455000 1900000
4 1645000 2240000
7 2215000 3260000
CRON PALACE
GRACO METEKHI
4 3 1490000 2090000
4 1690000 2490000
7 2290000 3690000
KALASI
VERE PALACE
4 3 1530000 2160000
4 1740000 2580000
7 2370000 3840000
ASTORIA TBILISI 4 3 1530000 2160000
4 1740000 2580000
7 2370000 3840000
PREFERENCE
HUALING TBILISI
5 3 1530000 2160000
4 1740000 2580000
7 2370000 3840000
IBIS 3
TOP
3 1585000 2280000
4 1820000 2745000
7 2525000 4140000
MUSEM 4 3 1645000 2410000
4 1900000 2920000
7 2665000 4450000
HOLIDAY INN 4 3 1900000 3060000
4 2240000 3785000
7 3260000 5960000
COURTYARD BY
MARRIOT TBILISI
4 3 2030000 3160000
4 2410000 3920000
7 3550000 6200000
AMBASSADORI 5 3 2120000 3160000
4 2530000 3920000
7 3760000 6200000
MARRIOT TBILISI 5 3 2160000 3420000
4 2580000 4265000
7 3840000 6800000
RADISSON BLU 5 3 2340000 3800000
4 2825000 4770000
7 4280000 7680000
BILTMORE 5 3 2410000 3930000
4 2920000 4940000
7 4450000 7970000


 

تور گرجستان 

 تور باتومی
تاریخ رفت تور باتومی :12 خرداد  تا 9 تیرماه 96
رفت تور باتومی دوشنبه - جمعه
رفت 12 خرداد شامل 400 هزارتومان افزایش نرخ میباشد
تور گرجستان: بليط رفت و برگشت تابان ایر به باتومی ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان
درجه
تعداد شب

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
GEORGIA PALACE 3 3 1160000 1395000
4 1240000 1545000
7 1480000 1995000
MARI 3 3 1200000 1460000
4 1290000 1640000
7 1560000 2180000
DOLPHIN 3 3 1235000 1540000
4 1340000 1745000
7 1655000 2360000
GRAND GEORGIAN
PALACE
3 3 1270000 1620000
4 1385000 1850000
7 1730000 2540000
AQUA PARK 4 3 1290000 1645000
4 1410000 1880000
7 1770000 2585000
SPUTNIK 4 3 1425000 1920000
4 1590000 2250000
7 2085000 3240000
SANAPIRO 4 3 1490000 2050000
4 1680000 2420000
7 2250000 3530000
INTOURIST 5 3 1640000 2360000
4 1880000 2830000
7 2600000 4240000
CASTLE MARE 5 3 1675000 2420000
4 1925000 2920000
7 2675000 4420000
EUPHORIA 5 3 1690000 2455000
4 1945000 2960000
7 2710000 4475000
LEOGRAND 5 3 1760000 2575000
4 2035000 3125000
7 2860000 4775000
RADISSON BATUMI 5 3 1820000 2700000
4 2120000 3290000
7 3020000 5060000
EUPHORIA 5
ALL
3 2010000 3080000
4 2370000 3800000
7 3450000 5960000


 

     کشور گرجستان ، از جمله کشورهای آسیایی - اروپایی می باشد و به همین علت در سالهای اخیر گامهایی برای پیوستن به اتحادیه اروپا برداشته است. این کشور بدلیل جاذبه های مختلف گردشگری در سالهای اخیر این کشور به عنوان یکی از مقاصد گردشگری برای ایرانیان تبدیل گردیده است.
زبان مردم گرجستان ، گرجی و واحد پول آن لاری و پول خرد آنها تتری است که هر 100تتری معادل یک لاری می باشد. مذهب 70% مردم گرجستان مسیحیت بوده و بعد از آن مسلمانان اکثریت آنرا دارند.
     به طور کلی می توان گرجستان را اینگونه توصیف کرد:گرجستان دارای خطوط ساحلی ، آب و هوای خوب ، رشته کوههای قفقاز ، غذاهای لذیذ ، آبهای گوارای معدنی ، فرهنگ باستانی و محوطه های تاریخی ثبت شده در یونسکو و آمار جرم و جنایت در آن پایین می باشد .


اطلاعات ضروری سفر به گرجستان:
اختلاف ساعت تهران با تفلیس نیم ساعت می باشد. در بهار و تابستان، ساعت به وقت تفليس، نيم ساعت عقب تر و در پاييز و زمستان نيم ساعت جلو تر از ايران مي باشد.(به دلیل تغییر ساعت در ایران)


کد کشور گرجستان:          (00995)
کد کشور گرجستان با شهر تفليس :      (32  00995) 

آب لوله کشي : آشاميدني نيست.

ولتاژ برق : 220 ولت 50 هرتز و دو شاخه استاندارد اروپايي ( مشابه ايران).