تور گرجستان 
تور تفلیس

اعتبار تور تفلیس از 1 تیر تا 4 مرداد 98
پکیج در تاریخ 31 تیر ماه شامل 400000 افزایش نرخ
پکیج در تاریخ های 1 تا 4 مرداد ماه شامل 200/000 افزایش نرخ

تور تفلیس گرجستان: بليط رفت و برگشت تابان ایر به تفلیس - اقامت در هتل - تراسفر فرودگاهی - سیم کارت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه شب ها

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO 3 3 شب 1920000 2050000
4 شب 1950000 2100000
LIKE 3 3 شب 1950000 2100000
4 شب 2000000 2220000
DALIDA 3 3 شب 1990000 2200000
4 شب 2060000 2320000
ELLEGANCE 3 3 شب 2080000 2390000
4 شب 2170000 2580000
SKY GEORGIA 4 3 شب 2320000 2800000
4 شب 2490000 3130000
DEJAVU 3 3 شب 2060000 2320000
4 شب 2150000 2490000
EURO LUX 4 3 شب 2250000 2620000
4 شب 2400000 2890000
ROYAL SKY 4 3 شب 2170000 2540000
4 شب 2300000 2790000
GURU 4 3 شب 2250000 2990000
4 شب 2390000 3260000
VILLA VICTORIA 4 3 شب 2210000 2620000
4 شب 2350000 2890000
HORIZONT 4 3 شب 2500000 3200000
4 شب 2740000 3670000
DREAM HILL 4 3 شب 2430000 3050000
4 شب 2640000 3470000
VEDZISI 4 3 شب 2470000 3100000
4 شب 2670000 3530000
PRIMAVERA 4 3 شب 2540000 3280000
4 شب 2790000 3770000
COLOMBI 4 3 شب 2620000 3430000
4 شب 2890000 3970000
LM CLUB 4 3 شب 2620000 3350000
4 شب 2890000 3870000
GENIO 4 3 شب 2650000 3500000
4 شب 2940000 4070000
DOLABAURI 4 3 شب 2730000 3610000
4 شب 3030000 4210000
FORTUNE PALACE 4 3 شب 2760000 3720000
4 شب 3080000 43600000
RADIUS 4 3 شب 2990000 4170000
4 شب 3380000 4950000
RED LINE 4 3 شب 3020000 3830000
4 شب 3430000 4510000
AMERI 4 3 شب 3200000 4600000
4 شب 3670000 5540000
ASTORIA 4 3 شب 3320000 4830000
4 شب 3820000 5840000
PREFERENCE 5 3 شب 3460000 5120000
4 شب 4020000 6230000
HOLIDAY INN 4 3 شب 3800000 5840000
4 شب 4510000 7220000
AMBASSADORI HISTORICAL 4 3 شب 4050000 6300000
4 شب 4800000 7800000
WYNDHAM 5 3 شب 4130000 6420000
4 شب 4900000 7950000
RADISSON 5 3 شب 4420000 7050000
4 شب 5200000 8690000