تور بدروم

7 شب و 8 روز
تور بدروم  پرواز مستقیم     با پرواز هواپیمایی قشم ایر
تاریخ رفت تور بدروم 31 شهریور
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به بدروم ، 6شب اقامت در هتل بدروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی در بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری بدروم
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
ONURA HOLIDAY 4 ALL 1960000 2460000
TIANA BEACH 3 ALL 2040000 2580000
ISIS CHARM (std garden view) 4 ALL 2180000 2790000
ISIS CHARM (std sea view) 4 ALL 2290000 2960000
(DIAMOND OF BODRUM (std land viev 5 ALL 2460000 3090000
 (DIAMOND OF BODRUM (std sea viev 5 ALL 2590000 3320000
GREEN BEACH(club std) 5 UALL 2460000 3090000
GREEN BEACH (hotel std) 5 ALL 2590000 3320000
LABRANDA TMT 5 UALL 2520000 3190000
SUNDANCE (std land view) 5 UALL 2740000 3530000
SUNDANCE (std sea view) 5 UALL 2820000 3650000
ROYAL ASARLIL (std land view) 5 UALL 2740000 3530000
ROYAL ASARLIK (std sea view) 5 UALL 2820000 3650000
ISIS club (std land view) 5 UALL 2790000 3590000
ISIS club (std sea view) 5 UALL 2930000 3820000
ISIS (hotel std) 5 UALL 3070000 4020000
CLUB BLUE DREAM (std land view) 5 ALL 2960000 3860000
CLUB BLUE DREAM (std sea view) 5 ALL 3150000 4150000
YASMIN (myndos std) 5 UALL 2990000 3940000
YASMIN (main std) 5 UALL 3150000 4150000
BAIA (std land view) 5 UALL 3260000 4290000
BAIA (std sea view) 5 UALL 3390000 4520000
WOW BODRUM 5 UALL 3420000 4560000
KEFALUKA 5 UALL 3950000 5340000
VOGUE (garden room) 5 UALL 4170000 5580000
VOGUE (superior land view) 5 UALL 4390000 5890000
VOGUE (superior sea view) 5 UALL 4640000 6290000
(RIXOS PREMIUM (de luxe garden viev 5 UALL 4560000 6160000
(RIXOS PREMIUM (de luxe sea viev 5 UALL 4830000 6570000
(RIXOS PREMIUM (premium sea viev 5 UALL 5090000 6990000
TITANIC DELUXE 5 UALL 4780000 6490000تور بدروم

7 شب و 8 روز
تور بدروم  پرواز مستقیم     با پرواز هواپیمایی قشم ایر
تاریخ رفت تور بدروم 7 مهر ماه
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به بدروم ، 6شب اقامت در هتل بدروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی در بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری بدروم
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
DIAMOND OF BODRUM (STD LV) 5 ALL 2020000 2410000
DIAMOND OF BODRUM (STD SV) 5 ALL 2310000 2760000
LABRANDA TMT 5 UALL 2160000 2610000
ISIS (CLUB STD LV) 5 UALL 2530000 3100000
ISIS  (CLUB STD SV) 5 UALL 2670000 3300000
ISIS  (HOTEL STD) 5 ALL 2810000 3510000
KADIKALE(STD GARDEN VIEW) 5 ALL 2590000 3320000
KADIKALE(STD SV) 5 ALL 2610000 3220000
ROYAL ASARLIL (STD  LV) 5 UALL 2590000 3180000
ROYAL ASARLIK (STD SV) 5 UALL 2670000 3300000
YASMIN (MYNDOS STD) 5 UALL 2640000 3260000
YASMIN (MAIN STD) 5 UALL 2780000 3470000
LA BLANCHE RESORT 5 UALL 2670000 3290000
LA BLANCHE ISLAND 5 UALL 3080000 -
BAIA 5 UALL 3140000 3990000
WOW BODRUM 5 UALL 3300000 4240000
RIXOS PREMIUM (DLX GARDEN VIEW) 5 UALL 3830000 5020000
RIXOS PREMIUM (DLX ROOM SV) 5 UALL 4100000 5440000
RIXOS PREMIUM (PREMIUM ROOM SV) 5 UALL 4380000 5850000
TITANIC DELUXE 5 UALL 4380000 5850000تور بدروم

6 شب و 7 روز
تور بدروم  پرواز مستقیم     با پرواز هواپیمایی فریبرد
تاریخ رفت تور بدروم 31 شهریور
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به بدروم ، 6شب اقامت در هتل بدروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی در بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری بدروم
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
ONURA HOLIDAY 4 ALL 2330000 2690000
GREEN BEACH(club std) 5 UALL 2590000 3080000
GREEN BEACH (hotel std) 5 ALL 2690000 3250000
DIAMOND OF BODRUM std land view 5 ALL 2690000 3180000
DIAMOND OF BODRUM (std sv) 5 ALL 2790000 3350000
LABRANDA TMT 5 UALL 2640000 3150000
YASMIN (myndos std) 5 UALL 2790000 3390000
YASMIN (main std) 5 UALL 2990000 3570000
SUNDANCE (std lv) 5 UALL 2890000 3530000
SUNDANCE (std sv) 5 UALL 2990000 3630000
ISIS club (std land view) 5 UALL 2970000 3590000
ISIS club (std sea view) 5 UALL 3090000 3770000
ISIS (hotel std) 5 UALL 3190000 3950000
ROYAL ASARLIK (std lv) 5 ALL 3040000 3690000
ROYAL ASARLIK (std sv) 5 ALL 3090000 3790000
KERVANSARAY (std village) 5 UALL 3040000 3690000
KERVANSARAY( std hote)l 5 UALL 3160000 3880000
LA BLANCHE RESORT 5 UALL 3190000 3950000
BAIA (std lv) 5 UALL 3670000 4490000
BAIA (std sv) 5 UALL 3790000 4670000
WOW BODRUM 5 UALL 3790000 4690000
VOGUE (garden room) 5 UALL 3990000 4950000
VOGUE (superior land view) 5 UALL 4190000 5290000
VOGUE (superior sea view) 5 UALL 4440000 5620000
LA BLANCHE ISLAND 5 UALL 4320000 -
KEFALUKA 5 UALL 4390000 5520000
(RIXOS PREMIUM (de luxe garden viev 5 UALL 4750000 6050000
(RIXOS PREMIUM (de luxe sea viev 5 UALL 4990000 6390000
(RIXOS PREMIUM (premium sea viev 5 UALL 5220000 6750000
TITANIC DELUXE 5 UALL 4940000 6330000
 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني


 

بالاي صفحه