تور بدروم

7 شب و 8 روز
تور بدروم  پرواز مستقیم     با پرواز هواپیمایی قشم ایر
تاریخ رفت تور بدروم 28 اردیبهشت
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به ازمیر ، 6شب اقامت در هتل بدروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی به بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
YELEN MANDALINCI 4 ALL 2190000 2590000
ROSSO VERDE 4 ALL 2390000 2850000
GREEN BEACH RESORT(Club Room) 5 ALL 2540000 3050000
GREEN BEACH RESORT 5 ALL 2690000 3250000
FOREVER CLUB 5 ALL 2590000 3190000
BODRUM PARK RESORT(Club) 5 UALL 2690000 3890000
BODRUM PARK RESORT 5 UALL 2890000 4340000
GRAND PARK(Std) 5 UALL 2760000 3540000
GRAND PARK(Dlx) 5 UALL 2850000 3690000
SUNDANCE RESORT 5 UALL 2790000 3490000
LABRANDA TMT 5 UALL 2830000 3540000
ISIS (Club GV) 5 UALL 2880000 3590000
ISIS (Club SV) 5 UALL 3080000 3950000
ISIS 5 UALL 3290000 4290000
LABRANDA PRINCESS 5 UALL 2920000 3690000
ROYAL ASARLIK BEACH 5 UALL 3080000 3950000
THOR LUXURY BY ALKOCLAR 5 UALL 3070000 3950000
YASMIN BODRUM(Myndos Std) 5 UALL 3070000 3950000
YASMIN BODRUM(Main Bulding Std) 5 UALL 3160000 4090000
ERSAN RESORT 5 ALL 3070000 3950000
LA BLANCHE RESORT 5 UALL 3240000 4190000
BODRUM RESORT 5 UALL 3590000 4590000
BAIA BODRUM 5 UALL 3590000 4790000
LA BLANCHE ISLAND 5 UALL 3750000 4950000
ISIL CLUB(Club GV Room) 5 UALL 3890000 5090000
ISIL CLUB(GV) 5 UALL 4140000 6790000
KEFALUKA RESORT 5 UALL 4140000 5440000
HILTON 5 UALL 4390000 5790000
SIANJI WELLBEING(Junior Suite) 5 UALL 5150000 6950000
SIANJI WELLBEING(Suit SV) 5 UALL 5590000 7640000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 5390000 7350000
RIXOS PREMIUM(SV) 5 UALL 5790000 7990000
TITANIC DELUXE 5 UALL 5490000 7490000تور بدروم

7 شب و 8 روز
تور بدروم  پرواز مستقیم     با پرواز هواپیمایی قشم ایر
تاریخ رفت تور بدروم 4 خرداد
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به ازمیر ، 6شب اقامت در هتل بدروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی به بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
YELEN MANDALINCI 4 ALL 2190000 2590000
GREEN BEACH RESORT(Club Room) 5 ALL 2490000 3090000
GREEN BEACH RESORT 5 ALL 2640000 3290000
GRAND PARK(Std) 5 ALL 2790000 3690000
GRAND PARK(Dlx) 5 UALL 2890000 3840000
LABRANDA TMT 5 UALL 2790000 3550000
LABRANDA BODRUM PRINCESS 5 UALL 2890000 3690000
SUNDANCE RESORT 5 UALL 2990000 3790000
BODRUM BAY RESORT 5 UALL 3040000 3890000
BODRUM BAY RESORT 5 UALL 3190000 4090000
ISIS (Club GV) 5 UALL 3090000 3950000
ISIS (Club SV) 5 UALL 3290000 4250000
ISIS 5 UALL 3540000 4590000
ROYAL ASARLIK BEACH 5 UALL 3140000 3990000
THOR LUXURY BY ALKOCLAR 5 UALL 3140000 3990000
YASMIN BODRUM(Myndos Std) 5 UALL 3140000 3990000
YASMIN BODRUM(Main Bulding Std) 5 UALL 3240000 4140000
ERSAN RESORT 5 ALL 3390000 4390000
LA BLANCHE RESORT 5 UALL 3590000 4690000
BODRUM RESORT 5 UALL 4040000 5340000
BAIA BODRUM 5 UALL 3890000 5140000
ISIL CLUB(Club GV Room) 5 UALL 3890000 5140000
ISIL CLUB(GV) 5 UALL 4140000 6850000
LA BLANCHE ISLAND 5 UALL 4040000 5340000
KEFALUKA RESORT 5 UALL 4140000 5490000
HILTON 5 UALL 4590000 6190000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 5390000 7390000
RIXOS PREMIUM(SV) 5 UALL 5790000 7990000
SIANJI WELLBEING(Junior Suite) 5 UALL 5590000 7640000
SIANJI WELLBEING(Suit SV) 5 UALL 6290000 8640000تور بدروم

7 شب و 8 روز
تور بدروم  پرواز مستقیم     با پرواز هواپیمایی قشم ایر
تاریخ رفت تور بدروم 11 خرداد
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به ازمیر ، 6شب اقامت در هتل بدروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی به بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
ROSSO VERDE 4 ALL 2750000 3270000
YELEN MANDALINCI 4 ALL 2850000 3430000
GREEN BEACH RESORT(Club Room) 5 ALL 3150000 3870000
GREEN BEACH RESORT 5 ALL 3390000 4230000
ISIS (Club GV) 5 UALL 3650000 4590000
ISIS (Club SV) 5 UALL 3850000 4930000
ISIS 5 UALL 4090000 5290000
FOREVER CLUB 4 ALL 3690000 4690000
SUNDANCE RESORT 5 UALL 3690000 4680000
LABRANDA TMT 5 UALL 3750000 4750000
LABRANDA BODRUM PRINCESS 5 UALL 3750000 4750000
ERSAN RESORT 5 ALL 3850000 4940000
YASMIN BODRUM(Myndos Std) 5 UALL 3990000 5150000
YASMIN BODRUM(Main Bulding Std) 5 UALL 4090000 5290000
ROYAL ASARLIK BEACH 5 UALL 4250000 5530000
GRAND PARK(Std) 5 UALL 4450000 6090000
GRAND PARK(Dlx) 5 UALL 4450000 6090000
LA BLANCHE ISLAND 5 UALL 4490000 5890000
BODRUM RESORT
(EX WOW BODRUM)
5 UALL 4690000 6240000
BODRUM PARK RESORT(Club) 5 UALL 4690000 6240000
BAIA 5 UALL 4850000 6390000
THOR BY ALKOÇLAR 5 UALL 5290000 7090000
ISIL CLUB(CLUB GV) 5 UALL 5490000 9680000
ISIL CLUB(HOTEL GV) 5 UALL 5750000 7740000
HAPIMAG SEA GARDEN 5 UALL 5750000 7740000
KEFALUKA 5 UALL 5950000 8070000
SIANJ WELLBEING(JUNIOR SUITE) 5 UALL 6150000 8560000
SIANJ WELLBEING(SUITE SV) 5 UALL 6850000 9980000
HILTON BODRUM(GUEST ROOM) 5 UALL 6250000 8530000
HILTON BODRUM(GUEST SV) 5 UALL 6750000 9270000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 8050000 11190000
THE BODRUM BY PARAMOUNT 5 UALL 11890000 16950000
 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني


 

بالاي صفحه