تور ارمنستان

 تور ارمنستان  تا 31 تیر با پرواز کیش ایر
تور ارمنستان :بلیط پرواز رفت و برگشت کیش ایر به ایروان و بالعکس ، اقامت در هتل ایروان با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در ایروان، سيم كارت ارمنستان به ازای هر اتاق ، بیمه مسافرتی ،
راهنمای فارسی زبان در ارمنستان ، گشت خرید رایگان

هتل ایروان

درجه هتل
تعداد شب

قیمت تور ارمنستان

هر نفر دراتاق دو تخته

قیمت تور ارمنستان

هر نفر در یک اتاق
NUR 3 3 1180000 1330000
4 1265000 1435000
SHIRAK 3 3 1280000 1470000
4 1375000 1625000
SILACHI 3 3 1295000 1500000
4 1390000 1670000
CASCADE 3
TOP
3 1300000 1550000
4 1415000 1730000
HRAZDAN 3
TOP
3 1370000 1700000
4 1490000 1935000
COMFORT 4 3 1280000 1470000
4 1375000 1625000
TORA PALACE
4
3 1330000 1680000
4 1450000 1900000
ROYAL PLAZA
4
3 1375000 1630000
4 1490000 1840000
IMPERIAL PALACE
TUFENKIAN HISTORIC
NOVA
4 3 1420000 1740000
4 1560000 1990000
AQUATEK 4 3 1360000 1596000
4 1485000 1790000
ARARAT 4 3 1400000 1600000
4 1540000 1935000
ANI PLAZA
BEST WESTERN
4 3 1515000 1800000
4 1680000 2090000
OPERA SUITE
NORTH AVENUE
4
TOP
3 1585000 2040000
4 1780000 2380000
MULTI GRAND 5 3 1725000 2450000
4 1970000 2930000
ROYAL TULIP 5
TOP
3 1770000 2380000
4 2020000 2840000
NATIONAL 5
TOP
3 1825000 2485000
4 2090000 2980000
 

تور ارمنستان

تاریخ رفت تور ارمنستان  تا 31 تیر با پرواز آسمان
تور ارمنستان :بلیط پرواز رفت و برگشت آسمان به ایروان و بالعکس ، اقامت در هتل ایروان با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در ایروان، سيم كارت ارمنستان به ازای هر اتاق ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

هتل ایروان

درجه هتل

قیمت تور ارمنستان

هر نفر دراتاق دو تخته

قیمت تور ارمنستان

هر نفر در یک اتاق
نور 3 1335000 1365000
شیراک 3 1375000 1555000
رجینه 3 1410000 1545000
سیلاچی
3
1415000 1600000
نائیری 4 1400000 1685000
آکواتک 4 1485000 1680000
متروپل
4
1535000 1855000
آرارات
4
1585000 1900000
آنی پلازا 4 1665000 1940000
ناسیونال 5 1970000 2600000
گلدن تولیپ 5 2015000 2530000
مریوت 5 2030000 2680000
 تور ارمنستان

تاریخ رفت تور ارمنستان  تا 31 تیر با پرواز ماهان
تور ارمنستان :بلیط پرواز رفت و برگشت ماهان به ایروان و بالعکس ، اقامت در هتل ایروان با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در ایروان، سيم كارت ارمنستان به ازای هر اتاق ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

هتل ایروان

درجه هتل

قیمت تور ارمنستان

هر نفر دراتاق دو تخته

قیمت تور ارمنستان

هر نفر در یک اتاق
نور 3 1490000 1595000
شیراک 3 1550000 1700000
رجینه 3 1560000 1715000
سیلاچی
3
1610000 1795000
نائیری 4 1595000 1760000
آکواتک 4 1695000 1955000
آرارات
4
1750000 2085000
آنی پلازا
4
1850000 2120000
ناسیونال 5 2150000 2775000
گلدن تولیپ 5 2190000 2695000
مریوت 5 2195000 2850000