تور مشهد (هتل سارینا)
تاریخ رفت تاریخ برگشت حدود قیمت برای هر نفر در اتاق دوتخته
25 آبان 27 آبان 960000 تومان
26 آبان 28 آبان 960000 تومان
27 آبان 29 آبان 940000 تومان
28 آبان 30 آبان 1040000 تومان
29 آبان 1 آبان 1160000 تومان
30 آبان 2 آبان 985000 تومان
1 آبان 3 آبان 896000 تومان
2 آبان 4 آبان 998000 تومان


 
 
تور مشهد (هتل قصرخورشید)
تاریخ رفت تاریخ برگشت حدود قیمت برای هر نفر در اتاق دوتخته
25 آبان 27 آبان 825000 تومان
26 آبان 28 آبان 825000 تومان
27 آبان 29 آبان 805000 تومان
28 آبان 30 آبان 905000 تومان
29 آبان 1 آبان 1025000 تومان