تور چهار محال بختیاری
ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه
3روزه زمینی
تاریخ سفر قیمت هر نفر در اتاق دوتخته قیمت یک نفر
28تیر
11مرداد
1و16شهریور
590000 750000
خدمات تور : رفت و برگشت با اتوبوس توريستي، دو شب اقامت 4ستاره آژادی شهرکرد، پرداخت وروديه ها صبحانه بوفه، پذيرايي بين روز، بيمه، همراهي راهنماي تور
برنامه سفر:
ارگ گوگد گلپايگان، طبيعت خوانسار و خريد محصولات باغي خوانسار، سرچشمه زاينده رود، چشمه ديمه، سياه چادرهاي عشاير، آبشار شيخ علي خان و قبرستان شيرهاي سنگي، تونل کوهرنگ، دامنه هاي زردکوه بختياري،پل زمانخان، قلعه چالشتر