تلفنهاي ضروري
 
0764
 كد كيش 
0934
كد موبايل كيش
118
اطلاعات تلفن
199
اطلاعات پرواز
4455564
اطلاعات بندر گاه
115
اوراژانس 
4423711
بیمارستان
4422419
داروخانه پردیس
4420498
کلینیک خانواده
4430415
هلال احمر
4430822-4430855
مركز بهداشت كيش
4432424
شکایات بهداشتی
165
ندای بهداشت
 125
 آتش نشانی
 110
 پليس
 197
دفتر نظارت نیروی انتظامی
4422462
نیروی انتظامی
4430242
پاسگاه سفين
4422143
پاسگاه رحيمي
4424343
اتفاقات آب
4422626  
اتفاقات برق
4421570
 مرکز توسعه تجارت کیش
4422299
 دانشگاه کیش
4424881-4
شركت آب و برق
4422434-5
شرکت خدمات گردشگری کیش
4422151-2
162
صدا وسیما
4430026-7
4430142-3
آموزش و پرورش
4422252
رادیو کیش
4422577-8
گمرك سازمان
4444690
گمرك فرودگاه
4422955
گمرک بندرگاه
4423550
ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتی
4423922
4423517
هواپیمایی کیش
4431980
مديريت حمل و نقل عمومي كيش
4432028
کنترل ترافیک
113
اطلاعات
4423377
دادگستري
4421231
اداره پست
4423820-1
سازمان تامین اجتماعی
4422740
موسسه پیام کیش
4420341
موسسه امور زنان
4424525-6
مرکز ورزش و تفریحات سالم
4443300
فرودگاه
4443460
فرودگاه رزرواسیون
4443301
فرودگاه روابط عمومی
4431790-2
انتظامات
4423550
امور حقوقی و بازرسی
4431631
دفتر اسناد رسمي شمارهء ۲۰ كيش
4422111
شرکت مخابرات
4420734
 نمایندگی وزارت امور خارجه در کیش
4422460-2
جامعه هتلداران
4423680-3
جامعه بازاریان
09347692576
کشتیرانی والفجر
4424115
 پایانه ی باربری کیش
141
حمل و نقل
193
پست
4441313
کیش گاز
119
 ساعت گویا
122
ندای قرآن