بليط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان،7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي و بين شهری، راهنمای فارسی زبان ،يك گشت شهری با نهار
هتل
درجه
هرنفردراتاق2تخته
يک نفر
LARCO
2
-
-
LES PALMIERS
2
-
-
PRINCESS BEACH
4
-
-
SUNHALL
4
-
-
PALM BEACH
4
-
-
GOLDEN BAY 5 - -