جمهوری صربستان ، کشوری است که دسترسی به دریا و آب های آزاد ندارد و محصور در خشکی و در جنوب شرقی اروپا واقع شده است، از شرق با رومانی و بلغارستان،از شمال با کشور مجارستان، از جنوب با جمهوری مقدونیه و مونته‌ نگرو و از غرب نیز با کشورهای  بوسنی هرزگوین و کرواسی  همسایه است. صربستان از نظر جغرافیایی در یکی از راه‌های بین‌المللی اصلی قرار گرفته و مرکز و غرب اروپا را به کشورهای یونان، ترکیه، قاره آسیا، آفریقا و منطقه خاورمیانه پیوند می‌دهد.
  از سال 96 و با حذف ویزا دروازه های این کشور برای ایرانیان کاملا باز شد و شهروندان ایرانی بدون اخذ ویزا امکان سفر به این کشور زیبا را دارند.


 
serbia map