ليمانسول بزرگترين و پرجمعيت ترين شهر كشور قبرس مي باشد.اين شهر بندري يكي از مهم ترين بنادر ترانزيت كالا در اروپا و درياي مديترانه مي باشد. فروشگاهها و مراكز خريد مدرن، انواع رستورانها و مراكز تاريخي و موزه هاي متعددو تالارهاي تاتر از ديدنيهاي اين شهر به شمار مي آيند.
 

جاذبه هاي گردشگري ليماسول
قلعه ليماسول
موزه قبرس
موزه هنرهاي فولك
موزه اركولوجيكال
قلعه كولوسي
درياچه نمك آكروتيري
ساحل داسوي، ساحل دولتي
ساحل لديز مايل