لارناكا سومين و قديمي ترين شهر قبرس مي باشد كه در محل شهر باستاني كيتون بنا نهاده شده است. جهانگردان در اين منطقه زيبا مي توانند از درياي آرام آن  با سواحل نرم شني و آفتاب گرم، غروب هاي زيبا، مردم مهمان دوست ، بازي ها و ورزشهاي  آبي ، آثار باستاني به جا مانده از مسلمانان و مسيحيان و... لذت ببرند.

جاذبه هاي گردشگري
كوه Troodos
مكان تاريخي Omeriye Hamam
موزه ملي مبارزه
موزه قبرس
موزه Byzantin
موزه سكه
كليساي لازاروس
قلعه لارناكا
مسجد حلاسطان