تور صربستان

3شب با پرواز مستقیم ایران ایر
اعتبار از 30تیر تا 27 مرداد روزهای شنبه به جز ایام خاص
خدمات تور صربستان: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر به بلگراد صربستان ، ترانسفر فرودگاهی به هتل و بالعکس در بلگراد، 3شب اقامت هتل صربستان با صبحانه ، گشت شهری همراه ناهار ، راهنمای محلی، بیمه مسافرتی
هتل  صربستان درجه هرنفر دراتاق دوتخته یک نفر
COMPASS RIVER CITY 3 3738000 4278000
YUGOSLAVIA 3 3774000 4314000
REX 3 3774000 4278000
ABBA 4 3990000 4782000
ROYALL INN 4 4062000 4854000
QUEENS ASTORIA 4 4206000 5070000
MR PRESIDENT 4 4206000 5070000
PRESIDENT KOVILOVO 4 4242000 5214000
MERCURE 4 4278000 5574000
PRAG 4 4314000 5142000
CANSTANTIN THE GREAT 4 4314000 5286000
RADISSON BLU 4 4314000 5502000
HOLIDAY INN EXP 4 4386000 5574000
LIFE DESING 4 4458000 5682000
CROWN PLAZA 4 4494000 5574000
ENVOY 4 4818000 6402000
MOSCOVA 4 4854000 6618000
HYATT 5 4890000 6654000
SAINT TEN 5 5178000 6834000

تور صربستان

4شب با پرواز مستقیم ایران ایر
اعتبار از 30تیر تا 27 مرداد روزهای سه شنبه شنبه به جز ایام خاص
خدمات تور صربستان: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر به بلگراد صربستان ، ترانسفر فرودگاهی به هتل و بالعکس در بلگراد، 4شب اقامت هتل صربستان با صبحانه ، گشت شهری همراه ناهار ، راهنمای محلی، بیمه مسافرتی
هتل  صربستان درجه هرنفر دراتاق دوتخته یک نفر
COMPASS RIVER CITY 3 3966000 4686000
YUGOSLAVIA 3 4014000 4734000
REX 3 4062000 4686000
ABBA 4 4302000 5358000
ROYAL INN 4 4398000 5454000
QUEENS ASTORIA 4 4959000 5742000
MR PRESIDENT 4 4590000 5742000
PRESIDENT KOVILOVO 4 4638000 5934000
MERCURE 4 4683000 5934000
PRAG 4 4734000 5838000
CANSTANTIN THE GREAT 4 4734000 6030000
RADDISSON BLU 4 4734000 6318000
HOLIDAY INN EXP 4 4830000 6414000
LIFE DESIGN 4 4926000 6558000
CROWN PLAZA 4 4974000 6414000
ENVOY 4 5406000 7518000
MOSCOVA 4 5454000 7806000
HYATT 5 5502000 7854000
SAINT TEN 5 5886000 8094000