تور 8 روزه سوئیس
7 شب زوریخ - لوسرن
8 و 21 دی ماه 96

 
 خدمات تور ایتالیا سوئیس : ويزا، بليط رفت و برگشت با پرواز آلیتالیا ، اقامت در هتل با صبحانه، يک گشت نيم روز در هرشهر، بيمه مسافرتی
هتل
قيمت هرنفر در اتاق دو تخته
قيمت یک نفر
4ستاره

7/990/000
10/590/000
 

تاریخ رفت : 8 و 21 دی ماه 96
 
برنامه سفر سوئیس
روزاول: حضور در فرودگاه امام خميني جهت پرواز به زوريخ با پرواز آليتاليا ، انتقال به هتل
روزدوم: گشت شهري زوريخ همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روزسوم: وقت آزاد
روز چهارم: صرف صبحانه ، ترانسفر زميني از زوريخ به لوسرن ،انتقال به هتل
روزپنجم: گشت شهري لوسرن همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز ششم: وقت آزاد
روز هفتم: صرف صبحانه و انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران با هواپيمايي آليتاليا