تور 12 روزه ايتاليا فرانسه 8 دی ماه 96
2 شب ونیز- 2 شب فلورانس- 3 شب رم- 4 شب پاریس
 خدمات تور ایتالیا : ويزا، بليط رفت و برگشت با پرواز آلیتالیا، اقامت در هتل با صبحانه، يک گشت نيم روز در شهر، بيمه مسافرتی
هتل
قيمت هرنفر در اتاق دو تخته
قيمت یک نفر
4ستاره
2190 یورو
2/490/000
2990 یورو
2/490/000
 

تاریخ رفت : 8 دی ماه
 
 

برنامه سفر تور ایتالیا
روز اول: حضور در فرودگاه امام خميني جهت پرواز به ونيز با پرواز آليتاليا و انتقال به هتل
روزدوم: گشت شهري ونيز همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روزسوم : ترانسفر زميني از ونيز به فلورانس و در مسير بازديد از پيزا همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان و انتقال به هتل
روز چهارم : گشت شهري فلورانس همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز پنجم : ترانسفر زميني از فلورانس به رم و در مسير بازديد از اورويتو و انتقال به هتل
روز ششم : گشت شهري رم و بازديد از كليساي واتيكان همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز هفتم : گشت شهري رم و بازديد از بناي كلوسئوم همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز هشتم : صرف صبحانه ،انتقال به فرودگاه جهت پرواز به پاريس و انتقال به هتل
روز نهم : گشت شهري پاريس همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز دهم : گشت شهري پاريس و بازديد از موزه لوور و قايق سواري بر روي رودخانه سن همراه با راهنماي محلي و فارسي زبانگشت شهري پاريس و بازديد از موزه لوور و قايق سواري بر روي رودخانه سن همراه با راهنماي محلي و فارسي زبانگشت شهري پاريس و بازديد از موزه لوور و قايق سواري بر روي رودخانه سن همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
گشت شهري پاريس و بازديد از موزه لوور و قايق سواري بر روي رودخانه سن همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز یازدهم : وقت آزاد
روز دوازدهم : حضور در لابي هتل جهت پرواز به تهران با هواپيمايي آليتاليا


 
تور 8 روزه ايتاليا
2 شب ونیز - 2 شب فلورانس - 3 شب رم
 خدمات تور ایتالیا : ويزا، بليط رفت و برگشت با پرواز آلیتالیا ، اقامت در هتل با صبحانه، يک گشت نيم روز در هر شهر، بيمه مسافرتی
هتل
قيمت هرنفر در اتاق دو تخته
قيمت یک نفر
4ستاره
1990 یورو
2/490/000
2790 یورو
2/490/000
 

تاریخ رفت : 7 دی ماه 96


برنامه سفر تور ایتالیا
روز اول: حضور در فرودگاه امام خميني جهت پرواز به ونيز با پرواز آليتاليا ، ورود به ونيز و انتقال به هتل
روزدوم: صبح گشت شهری ونیز همراه با راهنمایان محلی و فارسی زبان
روزسوم: ترانسفر زميني از ونيز به فلورانس و در مسير بازديد از پيزا و انتقال به هتل
روز چهارم: گشت شهري فلورانس همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز پنجم: ترانسفر زميني از فلورانس به رم و در مسير بازديد از اورويتو همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان ، انتقال به هتل
روز ششم: گشت شهري رم و بازديد از بناي كلوسئوم همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز هفتم : گشت شهري رم و بازديد از كليساي واتيكان همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز هشتم : حضور در لابي هتل جهت انتقال به فرودگاه و پرواز به تهران با هواپيمايي آليتاليا