تور يونان
4شب آتن - 3 شب میکونوس

 
تاریخ  رفت    7 و 21 مرداد ، 4  شهریور  (پنجشنبه ها)
 خدمات: ويزاتوریستی ، بليط رفت وبرگشت با پرواز ایژین ایرلاین ، 7 اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر  فرودگاهی ، بيمه یمه  مسافرتی ، پرواز داخلی  راهنمای  فارسی زبان،  2 گشت در آتن و یک گشت  در جزیره میکونوس
هتل
درجه هتل
دو تخته  هر  نفر
یک نفر
ATHENAEUM  INTERCONTINETAL
ROYAL MYCONIAN RISORT
5TOP 7995000
10955000
مبلغ براساس پايين ترين نرخ پرواز مي باشد.
ضمانت بانكي هرنفر 50.000.000 تومان از هرنفر اخذ ميگردد.


  تور يونان
4شب آتن - 3 شب سانتورینی

 
تاریخ  رفت    28 و 11شهریور  ، 25  شهریور  (پنجشنبه ها)
 خدمات: ويزاتوریستی ، بليط رفت وبرگشت با پرواز ایژین ایرلاین ، 7 اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر  فرودگاهی ، بيمه یمه  مسافرتی ، پرواز داخلی  راهنمای  فارسی زبان،  2 گشت در آتن و یک گشت نیم روزی در جزیره سانتورینی
هتل
درجه هتل
دو تخته  هر  نفر
یک نفر
ATHENAEUM  INTERCONTINETAL
MAJESTIC HOTEL
5TOP 7995000
10955000
مبلغ براساس پايين ترين نرخ پرواز مي باشد.
ضمانت بانكي هرنفر 50.000.000 تومان از هرنفر اخذ ميگردد.