تور قبرس اروپایی (لارناکا)

تور لارناكا 7 شب و 8 روز

  اعتبار تور قبرس اروپایی زمستان 96
مبلغ ریالی پرواز به پکیج افزوده خواهد شد
تور قبرس اروپایی ( تور لارناکا)  ، ويزای توريستی ، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی در لارناکا ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه
هتل لارناکا ( قبرس اروپایی )
درجه
خدمات
قیمت تور قبرس
هرنفردراتاق2تخته
قیمت تور قبرس
هر نفر سينگل
LARCO HOTEL
APARTMENT
2 BB 227 یورو 342 یورو
BLAZER RESIDENCE
2
BB 314 یورو 491 یورو
THE  PRINCESS 4 BB 320 یورو 480 یورو
ACHILLEOS CITY 2 BB 323 یورو 562 یورو
AMORGOS BOUTIQUE 3 BB 340 یورو 579 یورو
E_HOTEL SPA & RESORT 4 BB 367 یورو 676 یورو
GOLDEN BAY(SIDE SEA VIEW) 5 BB 394 یورو 606 یورو
SUN HALL 4 BB 420 یورو 685 یورو

قبرس به دوبخش شمالی که تحت حاکمیت ترکیه قراردارد و به همین علت برای ایرانیان برای ورود به این بخش از قبرس ویزا نمی خواهد و بخش قبرس جنوبی یا اروپایی که تحت حاکمیت یونان قراردارد و ایرانیان برای ورود به این بخش از قبرس نیاز به اخذ ویزا می باشند که پکیج قبرس ارائه شده در این صفحه مربوط به قبرس جنوبی یا اروپایی می باشد.
 

تور قبرس اروپایی (لارناکا)

تور لارناكا 5 شب و 6 روز

  اعتبار تور قبرس اروپایی زمستان 96
مبلغ ریالی پرواز به پکیج افزوده خواهد شد
تور قبرس اروپایی ( تور لارناکا)  ، ويزای توريستی ، 5 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی در لارناکا ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه
هتل لارناکا ( قبرس اروپایی )
درجه
خدمات
قیمت تور قبرس
هرنفردراتاق2تخته
قیمت تور قبرس
هر نفر سينگل
LARCO HOTEL
APARTMENT
2 BB 186 یورو 276 یورو
BLAZER RESIDENCE
2
BB 249 یورو 383 یورو
THE  PRINCESS 4 BB 253 یورو 480374 یورو
ACHILLEOS CITY 2 BB 255 یورو 433 یورو
AMORGOS BOUTIQUE 3 BB 267 یورو 446 یورو
E_HOTEL SPA & RESORT 4 BB 286 یورو 515 یورو
GOLDEN BAY(SIDE SEA VIEW) 5 BB 305 یورو 465 یورو
SUN HALL 4 BB 324 یورو 521 یورو

قبرس به دوبخش شمالی که تحت حاکمیت ترکیه قراردارد و به همین علت برای ایرانیان برای ورود به این بخش از قبرس ویزا نمی خواهد و بخش قبرس جنوبی یا اروپایی که تحت حاکمیت یونان قراردارد و ایرانیان برای ورود به این بخش از قبرس نیاز به اخذ ویزا می باشند که پکیج قبرس ارائه شده در این صفحه مربوط به قبرس جنوبی یا اروپایی می باشد.