این شرکت مسافرین خود را سرمایه های اصلی شرکت می داند و رضایت مسافرین در سرلوحه فعالیت آن قراردارد. مسافرین محترمی که شکایت ، انتقاد ویا پیشنهادی دارند ، ما را فورا" در جریان قرارداده تا در اولین فرصت رسیدگی لازم انجام پذیرد.

تلفن جهت تماس: 66429494
فکس جهت ارسال : 66429494
آدرس مراجعه حضوری برای طرح شکایت ، انتقاد و یا پیشنهاد
بلوار کشاورز ، جمالزاده شمالی ، مقابل باقرخان ، پلاک 341 - واحد 1