تور گوا نوروز 96

 گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 96
تاریخ اعتبار گوا نوروز از 22 اسفند تا 10 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
LA GULLS COURT 3 BB 3295000 4195000
NA GOA GRAND
4
BB
3495000 4395000
SUN VILLAGE
4
BB
3595000 4495000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 BB 3695000 4895000
SANDALWOOD (DLX PREMIER ROOM) 4 BB 3895000 5095000
FOURTUN REGINA 5 BB 4095000 5695000
PARK REGIS GOA 5 BB 4195000 5795000
RESORT RIO 5 BB 4245000 5795000
COUNTRY INN & SUITES 5 BB 4245000 5995000
HARD ROCK 5 BB 4295000 6095000
O HOTEL 5 BB 4395000 6195000
NOVOTEL SHREM 5 BB 4795000 6995000
CIDADE DE GOA 5 BB 4795000 6995000
NOVOTEL RESORT 5 BB 4795000 7295000
RAMADA CARAVELA 5 BB 4995000 7595000
ZURIWHITE SAND 5 BB 4995000 7595000
GRAND HYATT 5 BB 5695000 8795000
MARRIOTT GOA 5 BB 5795000 8995000
PARK HYATT GOA 5 BB 5995000 9995000
W HOTEL GOA 5 BB 7495000 12995000
 

تور گوا نوروز 96

 تور گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 96
تاریخ اعتبار گوا نوروز از 22 اسفند تا 10 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان به گوا- ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنمای فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا
درجه
 خدمات
قیمت تور گوا
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت گوا
هرنفر سينگل
LA GULLS COURT 3 ALL 3995000 5295000
NA GOA GRAND
4 ALL 4095000 5495000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 ALL 4295000 5795000
SUN VILLAGE
4 ALL 4295000 5795000
FOURTUN REGINA 5 ALL 4295000 5995000
SANDALWOOD 4 ALL 4495000 5995000
RESORT RIO 5 ALL 4995000 6995000
COUNTRY INN & SUITES 5 ALL 4995000 7295000
PARK REGIS GOA 5 ALL 5295000 7495000
HARD ROCK 5 ALL 5495000 6995000
CIDADE DE GOA 5 ALL 5795000 7995000
ZURI WHITE SAND 5 ALL 5995000 8995000
NOVOTEL RESORT 5 ALL 6195000 9295000
MARRIOTT GOA 5 ALL 6995000 9995000
 

تور هند نوروز 96
تور 3 شب دهلی + 2 شب آگرا + 2 شب جيپور نوروز 96   (تور 7شب)
اعتبار هند 25 اسفند تا  10فروردین
 تور نوروز  دهلي آگرا جيپور هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي تابان به هند ، ترانسفر فرودگاهی ، ویزای هند ، 7 شب اقامت در هتلهای هند با صبحانه -ترانسفر  بین  شهری و  3 گشت متنوع همراه 3وعده غذا
هتل هند
دهلی - آگرا-جیپور
درجه هتل
قیمت تور هند
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت  هند
هرنفر سينگل
RADISSON BLU
CLARKS SHIRAZ
CROWNE PLAZA
5 3495000 4395000
J W MARRIOTT
MARRIOTT AGRA
MARRIOTT JAIPUR
5TOP 3795000 4795000