تور گوا نوروز98

تاریخ رفت تور گوا نوروز 1 و 8 فروردین ماه 98
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي معراج به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر
در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
ORRITEL VILLAGE 3 BB 8250000 10180000
ALOR GRANDE HOLIDAY 3
BB
8390000 10460000
RIO BOUTIQUE 4
BB
8890000 11250000
SUN VILLAGE 4 BB 8890000 11250000
SANDALWOOD (BEACH COMPACT) 4 BB 9170000 11970000
SANDALWOOD(BEACH PREMIER) 4 BB 10100000 13890000
SANDALWOOD(BEACH COMPACT) 4 ALL 11760000 16750000
SANDALWOOD(BEACH PREMIER 4 ALL 12390000 17040000
RESORT DE ALTURAS 4 BB 9680000 13040000
CHANCES RESORT 5 BB 10060000 13780000
CHANCES RESORT 5 ALL 13020000 19740000
FORTUNE MIRAMAR 5 BB 10890000 15470000
FORTUNE MIRAMAR 5 ALL 12470000 18620000
PARK REGIS 5 BB 11460000 16610000
HARD ROCK 5 BB 11760000 16830000
HARD ROCK 5 ALL 15470000 21900000
RESORT RIO 5 BB 12750000 17390000
RESORT RIO 5 ALL 16250000 23620000
RADISSON BLU RESORT 5 BB 12820000 19330000
CIDADE DE GOA 5 BB 13180000 18400000
CIDADE DE GOA 5 ALL 16100000 23400000
THE ZURI WHITE SANDS RESORT 5 BB 14610000 19120000
GRAND HYATT 5 BB 15830000 25340000
HOLIDAY INN RESORT GOA 5 ALL 17830000 29260000