تور چين نوروز 97

ورود به پکن خروج از شانگهای

تور شانگهای پکن نوروز : بليط رفت وبرگشت با پروازماهان ، اقامت در هتل با صبحانه ، ويزای گروهی چين ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه، گشت شهری با غذا ، بلیط قطار سریع السیر بین شهر پکن و شانگهای
هتل پکن و شانگهای نوروز برنامه سفر
 قیمت هرنفر
در اتاق دوتخته
 قیمت هرنفر
سينگل
رفت
MARCO POLO PARKSIDE BEIJING
CROWN PLAZA FUDAN SHANGHAI
4 شب پکن
4 شب شانگهای
6550000 7950000 27 اسفند به
7 فروردین
VANDA VISTA BEIJING (sofitel vanda)
GOETHE HOTEL HANGZHOU
CROWN PLAZA FUDAN SHANGHAI
4 شب پکن
2 شب هانگزو
4 شب شانگهای
7250000 9150000 27 اسفند به
9 فروردین
MARCO POLO PARKSIDE BEIJING
GRAND TRUSTEL PURPLE MOUNTAIN
4 شب پکن
4 شب شانگهای
6850000 8650000 29 اسفند به
9 فروردین
MARCO POLO PARKSIDE BEIJING
THE DRAGON HOTEL HANGZHOU
CROWN PLAZA FUDAN SHANGHAI
4 شب پکن
2 شب هانگزو
4 شب شانگهای
6950000 8800000 29 اسفند به
11 فروردین
 MERCURE BEIJING DOWNTOWN
AMETHYST HOTEL HANGZHOU
RAMADA WUJIAOCHANG SHANGHAI
4 شب پکن
2 شب هانگزو
3 شب شانگهای
6300000 7350000 3 فروردین به
13 فروردین
PRIME HOTEL(wangfujing)
GOETHE HOTEL HANGZHOU
GRAND MERCURE CENTURY PARK
4 شب پکن
2 شب هانگزو
3 شب شانگهای
6990000 8800000 3 فروردین به
13 فروردین
MERCURE BEIJING DOWNTOWN
RAMADA WUJIAOCHANG SHANGHAI
4 شب پکن
4 شب شانگهای
5900000 6900000 5 فروردین به
15 فروردین
VANDA VISTA BEIJING (sofitel vanda)
GRAND MERCURE CENTURY PARK
4 شب پکن
4 شب شانگهای
6700000 8250000 5 فروردین به
15 فروردین 


 

  تور چين نوروز 97

ورود به شانگهای خروج از پکن

تور چین نوروز : بليط رفت وبرگشت با پروازماهان ، اقامت در هتل  با صبحانه ، ويزای گروهی چين ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه،  گشت شهری با غذا ، بلیط قطار سریع السیر بین شهر پکن و شانگهای
هتل پکن و شانگهای نوروز برنامه سفر
 قیمت هرنفر
در اتاق دوتخته
 قیمت هرنفر
سينگل
رفت
CROWN PLAZA FUDAN SHANGHAI
GOETHE HOTEL HANGZHOU
CROWN PLAZA U-TOWN
3 شب شانگهای
2 شب هانگزو
4 شب پکن
6950000 8750000 27 اسفند به
8 فروردین
CROWN PLAZA FUDAN SHANGHAI
VANDA VISTA BEIJING (sofitel vanda)
4 شب شانگهای
4 شب پکن
6700000 8250000
27  اسفند به
8 فروردین
REGAL INTERNATIONAL EAST ASIA
THE DRAGON HOTEL HANGZHOU
SUNWORLD DYNASTY HOTEL BEIJING
3 شب شانگهای
2 شب هانگزو
4 شب پکن
7200000 9200000 1 فروردین به
12 فروردین
GRAND MERCURE CENTURY PARK
PRIME HOTEL (wangfujing)
4 شب شانگهای
4 شب پکن
6800000 8350000 2 فروردین به
12 فروردین
GRAND MERCURE CENTURY PARK
GOETHE HOTEL HANGZHOU
VANDA VISTA BEIJING (sofitel vanda)
3 شب شانگهای
2 شب هانگزو
4 شب پکن
6950000 8700000 3 فروردین به
14 فروردین
COURTYARD BY MARRIOTT SHANGHAI
SUNWORLD DYNASTY HOTEL BEIJING
3 شب شانگهای
4 شب پکن
6500000 8300000 5 فروردین به
14 فروردین 


 

  تور چين نوروز 97

تور پکن شانگهای7شب و  8 روز با پرواز ماهان

تور شانگهای پکن نوروز : بليط رفت وبرگشت با پروازماهان ، اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه ، ويزای گروهی چين ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه، 4 روز گشت شهری با 3 وعده نهار ، بلیط قطار سریع السیر بین شهر پکن و شانگهای
هتل پکن و شانگهای نوروز
 قیمت هرنفر
در اتاق دوتخته
 قیمت هرنفر
سينگل
رفت
SUNWORLD DYNASTY HOTEL BEIJING
REGAL INTERNATIONAL ASIA HOTEL
6960000 8440000 27 اسفند
3 و 5 فروردین97
رفت پکن
برگشت شانگهای
REGAL INTERNATIONAL ASIA HOTEL
SUNWORLD DYNASTY HOTEL BEIJING
6960000 8440000 27 اسفند
3 و 5 فروردین97
رفت شانگهای
برگشت پکن 


 

  تور چين نوروز97

تور  4شب پکن  3شب شانگهای  پرواز ماهان
رفت 27 اسفند و 3 و 5 فروردین 97
 هتل چین نوروز
 درجه
 هرنفر در اتاق دوتخته
هرنفر سينگل
رفت
SHERATON SHANGHAI HONGLOU
THE WESTIN FINANCIAL STREET
 5
7295000 8995000 رفت 27 اسفند
و 3 و 5 فروردین 97
رفت شانگهای برگشت پکن
MARRIOT CITY WALL
SHERATON SHANGHAI HONGLOU
5 7295000 8995000 رفت 5فروردین 97
رفت پکن و برگشت شانگهای
SHERATON SHANGHAI HONGLOU
THE WESTIN FINANCIAL STREET
5 7295000 8995000 رفت 27 اسفند و 3 فروردین 97
رفت پکن برگشت شانگهای
 تور پکن شانگهای نوروز : بليط رفت وبرگشت ماهان ،بليط  پرواز داخلی  ، 7شب اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه ، ويزاي گروهي چين ، 5روز گشت شهری با ناهار . ترانسفر فرودگاهي ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه

گشتها:
گشت شهرممنوعه و بازدید از میدان تیان آنمن با صرف نهار
بازدید از کارخانه پشم ، بازدید از دیوار چین و محوطه بیرونی پارک المپیک و صرف نهار و مرکز طب سنتی
بازدیداز کاخ تابستانی و کارخانه مروارید و صرف نهار و مراسم چای و گشت خرید

بازدید از کارخانه ابریشم و بازدید از موزه تاریخ و برج تلویزیونی شانگهای و صرف نهار و خرید
بازدید از میدان خلق ، باغ  یو ،  صرف نهار ، گشت خرید 


 

  تور چين نوروز 97

تور پکن شانگهای 8شب و 9روز با پرواز ماهان

تور شانگهای پکن نوروز : بليط رفت وبرگشت با پروازماهان ، 8شب اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه ، ويزای گروهی چين ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه، 4 روز گشت شهری با 3 وعده نهار ، بین پکن و شانگهای با قطار سریع السیر
هتل تور چین شانگهای و پکن
 هرنفر
در اتاق دوتخته
 هرنفر
سينگل
رفت
REGAL INTERNATIONAL ASIA HOTEL
SUNWORLD DYNASTY HOTEL BEIJING
7310000 6044000 28 اسفند
2 و 6 فروردین97
رفت شانگهای
برگشت پکن
SUNWORLD DYNASTY HOTEL BEIJING
REGAL INTERNATIONAL ASIA HOTEL
7310000 9044000 29 اسفند
7 فروردین97
رفت پکن
برگشت شانگهای 


 

  تور چين گوانجو نوروز 97

تور گوانجو با پرواز ماهان

تور شانگهای پکن نوروز : بليط رفت وبرگشت با پروازماهان ، اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه ، ويزای گروهی چين(در صورت درخواست ویزای انفرادی 50 دلار اضافه میگردد.) ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای محلی ، بیمه، گشت شهری همراه با کروز در رودخانه باناهار ، بازدید از معبد
هتل گوانجو نوروز برنامه سفر
 قیمت هرنفر
در اتاق دوتخته
 قیمت هرنفر
سينگل
رفت
CAVAN  7 شب 4550000 5550000 29 اسفندبه8فروردین
CAVAN 9 شب 5050000 6300000 29 اسفندبه10فروردین
CAVAN 7 شب 4450000 5450000 2فروردین به 10فروردین
CAVAN 9 شب 4750000 6000000 3فروردین به 13فروردین
CAVAN 9 شب 4600000 5900000 5فروردین به 15فروردین
CAVAN 9 شب 4600000 5900000 7فروردین به 17فروردین