تور گوا

 تور گوا

گوا 6شب و 7روز
تور گوا تاریخ اعتبار از 15 آبان تا 30آذر
تور هند گوا : بليط رفت و برگشت هواپیمایی عمان ایر به گوا ، 6شب اقامت با خدمات (BB یا ALL) ،ترانسفر فرودگاهی در گوا، تور لیدر ،بيمه مسافرتی، ویزای توریستی هند، گشت شهری همراه
 با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی
هتل گوا
درجه
خدمات
قیمت  گوا
هرنفر در اتاق دوتخته   
قیمت تور گوا
یک نفردریک اتاق
LA GULLS COURT 3 BB 2450000 2650000
ALL 2775000 3685000
NAGOA GRANDE 4 BB 2650000 3395000
ALL 3165000 4475000
SUNVILLAGE BB 2750000 3520000
ALL 3250000 3450000
SUNDALWOOD BB 2895000 3930000
ALL 3450000 4595000
PARK REGIS 5 BB 3295000 4700000
ALL 4185000 5795000
RESORT RIO BB 3415000 4925000
ALL 4185000 6475000
HARD ROCK BB 3495000 4945000
ALL 4495000 5875000
CIDADE DE GOA BB 3765000 5695000
ALL 4745000 7645000
GRAND HYATT BB 4145000 6425000


 

 

 تور گوا

گوا 7 شب و 8 روز
تور گوا تاریخ اعتبار از 15 آبان تا 30 آذر
تورگوا : بليط رفت و برگشت هواپیمایی عمان ایر به گوا ، 6شب اقامت با خدمات (BB یا ALL) ،ترانسفر فرودگاهی در گوا، تور لیدر ،بيمه مسافرتی، ویزای توریستی هند، گشت شهری همراه
 با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی
هتل گوا
درجه
خدمات
قیمت  گوا
هرنفر در اتاق دوتخته   
قیمت تور گوا
یک نفردریک اتاق
LA GULLS COURT 3 BB 2550000 2750000
ALL 2950000 3850000
NAGOA GRANDE 4 BB 2750000 3600000
ALL 3400000 4780000
SUNVILLAGE BB 2850000 3750000
ALL 3450000 4350000
SUNDALWOOD BB 3050000 4250000
ALL 3700000 4950000
PARK REGIS 5 BB 3530000 5050000
ALL 4550000 6165000
RESORT RIO BB 3650000 5350000
ALL 4550000 6990000
HARD ROCK BB 3750000 5400000
ALL 4950000 6430000
CIDADE DE GOA BB 4150000 6150000
ALL 5200000 7300000
GRAND HYATT BB 4500000 6950000


 

 

 تور بمبئی گوا هند

2 شب بمبئی + 5 شب گوا

اعتبار تور بمبئی گوا 15 دی ماه تا 20 بهمن ماه
روزهای پروازی سه شنبه ها و جمعه ها

تور هند، تور بمبئی گوا : بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ايران اير، هتل با صبحانه ، بليط داخلي بمبئي-گوا و بالعکس، ويزاي توريستي، ترانسفر فرودگاهي،راهنما، 7 شب اقامت در هتل طبق خدمات هتل - یک گشت شهری
در بمبئی و یک گشت شهری در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی

 

هتل بمبئی

هتل گوا

درجه
خدمات
قیمت تور بمبئی گوا
هرنفردر اتاق دوتخته
قیمت تور بمبئی گوا
یک نفردریک اتاق
 EMERALD
LA GULLS COURT
4 BB
BB
3250000 4150000
EMERALD
NAGOA GRANDE RESORT
4 BB
BB
3450000 4450000
EMERALD
SUNVILLAGE
4 BB
BB
3500000 4450000
EMERALD
SANDALWOOD(DLX PREMIER ROOM)
4 BB
BB
3650000 4850000
HYATT REGENCY/LALIT
PARK REGIS
5 BB
BB
4150000 5850000
HYATT REGENCY/LALIT
RESORT RIO(DLX ROOM)
5 BB
BB
4250000 6050000
HYATT REGENCY/LALIT
HARD ROCK
5 BB
BB
4450000 6250000
HYATT REGENCY/LALIT
GRAND HYATT
5 BB
BB
4650000 6750000
HYATT REGENCY/LALIT
CIDADE DE GOA
5 BB
BB
5050000 7450000


 

 

 تور بمبئی گوا هند

2 شب بمبئی + 5 شب گوا

اعتبار تور بمبئی گوا 15 دی ماه تا 20 بهمن ماه
روزهای پروازی سه شنبه ها و جمعه ها

تور هند تور بمبئی گوا : بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ايران اير،بليط داخلي بمبئي-گوا و بالعکس، ويزاي توريستي، ترانسفر فرودگاهي،راهنما، 7 شب اقامت در هتل طبق خدمات هتل - یک گشت شهری
در بمبئی و یک گشت شهری در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی

 

هتل بمبئی

هتل گوا

درجه
خدمات
قیمت تور بمبئی گوا
هرنفردر اتاق دوتخته
قیمت تور بمبئی گوا
یک نفردریک اتاق
THE EMERALD
LA GULLS COURT
4 BB
ALL
3550000 4550000
EMERALD
NAGOA GRANDE RESORT
4 BB
ALL
3850000 4950000
EMERALD
SUNVILLAGE
4 BB
ALL
3850000 5050000
EMERALD
SANDALWOOD(DLX PREMIER ROOM)
4 BB
ALL
4050000 5250000
HYATT REGENCY / LALIT
PARK REGIS
5 BB
ALL
4950000 6750000
HYATT REGENCY / LALIT
RESORT RIO(DLX ROOM)
5 BB
ALL
5050000 7450000
HYATT REGENCY / LALIT
HARD ROCK
5 BB
ALL
5250000 6950000
HYATT REGENCY / LALIT
GRAND HYATT
5 BB
ALL
5450000 7550000
HYATT REGENCY/LALIT
GRAND HYATT
5 BB
ALL
5550000 7450000