تور گوا
 تور گوا
گوا 7شب و8روز
تور گوا تاریخ اعتبار از 5اسفند  تا 20 اسفند
تورگوا : بليط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ایر به گوا ، 6شب اقامت درهتل گوا با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت در گوا ، تور لیدر ،بيمه مسافرتی-ویزای هند -یک گشت روزی در گوا
هتل گوا
درجه
خدمات
   قیمت تور گوا
هرنفردر اتاق دوتخته   
قیمت تور گوا
یک نفردریک اتاق
RESORT MELLAROSA 3 BB 1795000 2295000
NA GOA GRANDE 4 BB 2145000 2995000
SUN VILLAGE 4 BB 2295000 3095000
SUNDALWOOD 4 BB 2295000 3395000
SUNDALWOOD 4 BB 2445000 3545000
CHANCES RESORT 5 BB 2495000 3545000
ACACIA REASORT 4 BB 2645000 3795000
FORTUNE REGINA 5 BB 2795000 4095000
COUNTRY INN & SUITES 5 BB 2945000 4545000
PARK  REGIS GOA 5 BB 2945000 4545000
O HOTEL 5 BB 3045000 4795000
RESORT RIO 5 BB 3145000 4445000
HARD ROCK 5 BB 3195000 4545000
NOVOTEL SHREM 5 BB 3295000 5195000
CIDADE DE GOA 5 BB 3345000 5345000
RAMADA CARAVELA 5 BB 3695000 5345000
ZURIWHIT SAND 5 BB 3745000 6195000
GRAND HYATT 5 BB 3995000 6545000
MARRIOTT GOA 5 BB 4645000 7695000
PARK HYATT GOA 5 BB 4895000 8095000
W HOTEL  GOA 5 BB 5795000 10245000


 

 

 تور گوا

گوا 7شب و8روز
تور گوا تاریخ اعتبار از 5اسفند  تا 20 اسفند
تورگوا : بليط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ایر  به گوا ، 6شب اقامت درهتل گوا با صبحانه،نهاروشام و... ،ترانسفر فرودگاهی در گوا، تور لیدر ،بيمه مسافرتی، ویزای توریستی هند، گشت نیمروزی در گوا
هتل گوا
درجه
خدمات
قیمت  گوا
هرنفر در اتاق دوتخته   
قیمت تور گوا
یک نفردریک اتاق
LA GULLS COURT 3 ALL 2695000 4045000
NA GOA GRANDE 4 ALL 2745000 4145000
SUNDALWOOD 4 ALL 2895000 4045000
SUN VILLAGE 4 ALL 2945000 4095000
ACACIA REASORT 4 ALL 2995000 4595000
CHANCES RESORT 5 ALL 2995000 4595000
SUNDALWOOD(DLX PREMIER) 4 ALL 3095000 4345000
FORTUNE REGINA 5 ALL 3145000 4895000
HERITAGE VILLAGE 4 ALL 3445000 5445000
RESORT RIO 5 ALL 3595000 5345000
COUNTRY INN & SUITES 5 ALL 3595000 6095000
PARK  REGIS GOA 5 ALL 3945000 6495000
HARD ROCK 5 ALL 4195000 5545000
CIDADE DE GOA 5 ALL 4345000 6445000
MARRIOTT GOA 5 ALL 5995000 10195000