تور گوا

تور گوا نوروز97

تاریخ اعتبار گوا نوروز از 25 اسفند تا 6 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر
در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
LA GULLS COURT 3 BB 3775000 4316000
NA GOA GRAND
4
BB
4135000 5036000
SUN VILLAGE
4
BB
4135000 5036000
IBIS STYLE 3 BB 4225000 5216000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 BB 4405000 5486000
SANDALWOOD(DLX PREMIER ROOM) 4 BB 4589000 5936000
ITC FORTUNE REGINA 5 BB 4855000 6476000
PARK REGIS GOA 5 BB 4945000 6656000
COUNTRY INN & SUITES 5 BB 4945000 6656000
HARD ROCK 5 BB 5035000 6745000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 BB 5125000 7016000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 BB 5216000 7106000
RESORT RIO (LUXURY ROOM) 5 BB 5395000 7376000
NOVOTEL SHREM 5 BB 5486000 7646000
NOVOTEL RESORT&SPA 5 BB 5576000 7916000
CIDADE DE GOA 5 BB 5669000 8000000
LE MERIDIEN GOA 5 BB 5846000 8276000
ZURI WHITE SAND 5 BB 6026000 8546000
GRAND HYATT 5 BB 6386000 9446000
MARRIOTT GOA 5 BB 6569000 9716000
PARK HYATT GOA 5 BB 7466000 11696000
W HOTEL GOA 5 BB 7646000 11696000
 

تور گوا نوروز97

 گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز97
تاریخ اعتبار گوا نوروز از 25 اسفند تا 6 فروردین
 با خدمات ALL
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا نوروز
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر
در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
LA GULLS COURT 3 ALL 4226000 5396000
SUN VILLAGE
4 ALL 4676000 5669000
IBIS STYLE
4 ALL 4856000 6296000
NA GOA GRAND 3 ALL 4856000 6566000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 ALL 5126000 6476000
ITC FORTUNE REGINA 4 ALL 5126000 6836000
SANDALWOOD((DLX PREMIER ROOM)) 5 ALL 5306000 6926000
COUNTRY INN & SUITES 5 ALL 5669000 8096000
RESORT RIO(COZY ROOM) 5 ALL 5936000 8366000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 ALL 6026000 8635600
PARK REGIS GOA 5 ALL 6120000 8096000
RESORT RIO (LUXURY ROOM) 5 ALL 6206000 8635000
HARD ROCK GOA 5 ALL 6476000 8095000
NOVOTEL SHREM 5 ALL 6566000 9806000
NOVOTEL RESORT&SPA 5 ALL 6656000 9986000
ZURI WHITE SAND 5 ALL 6746000 10166000
CIDADE DE GOA 5 ALL 6836000 9175000
LE MERIDIEN 5 ALL 7016000 9896000
MARRIOTT GOA 5 ALL 7646000 11246000
GRAND HYATT 5 FB 8096000 11336000