تور نمایشگاه گوانگجو  با پرواز ماهان
تور نمایشگاه پاییزه گوانجو 97
 تور گوانجو : بلیط رفت و برگشت ماهان به گوانجو، اقامت در هتلهای 4و5 ستاره گوانگجو با صبحانه، ویزای چین، ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی گوانجو ، راهنمای فارسی زبان ،1 گشت بانهار در شنزن(برای تورهای شنزن)
فاز تاریخ پرواز تور به گوانگجو هتل گوانجو و شنزن اقامت هرنفر دوتخته یک نفر
1 19 مهر - 27 مهر CAVAN *5 7 شب گوانجو 13500000 16900000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 13950000 18250000
1 20 مهر - 28 مهر CAVAN *5 7 شب گوانجو 14500000 17700000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 14800000 18950000
1 22 مهر - 30 مهر CAVAN *5
CENTURY PLAZA SHENZHEN4*
5 شب گوانجو
2 شب شنزن
14950000 17950000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 7 شب 14900000 18950000
1+2 24 مهر - 4 آبان CAVAN *5
CENTURY PLAZA SHENZHEN4*
CAVAN 5
3 شب گوانجو
2 شب شنزن
4 شب گوانجو
15950000 19950000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 9 شب گوانجو 15500000 20900000
2 29 مهر - 7 آبان CAVAN *5
CENTURY PLAZA SHENZHEN4*
CAVAN5*
5 شب گوانجو
2 شب شنزن
14900000 18500000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 7 شب گوانجو 13750000 17950000
2 1 آبان - 9 آبان CAVAN 5*
CENTYRY PLAZA SHENZHEN 4*
5 شب گوانجو
2 شب شنزن
14600000 17800000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 7 شب گوانجو 13650000 17700000
2+3 3 آبان - 12 آبان CAVAN *5
CENTURY PLAZA SHENZHEN4*
CAVAN 5
3 شب گوانجو
2 شب شنزن
4 شب گوانجو
14200000 17500000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 9 شب گوانجو 13850000 18450000
3 8 آبان - 16 آبان CAVAN 5*
CENTURY PLAZA SHENZHEN 4*
5شب گوانجو
2 شب شنزن
13450000 15950000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 7 شب گوانجو 13500000 17650000