تور نمایشگاه گوانگجو  با پرواز ماهان
تور نمایشگاه بهار گوانجو 98
 تور گوانجو بهار 98 : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به گوانجو، اقامت در هتلهای5 ستاره گوانگجو و 4 ستاره شنزن با صبحانه، ویزای چین، ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی گوانجو ، راهنمای فارسی زبان
فاز تاریخ پرواز تور به گوانگجو هتل گوانجو  اقامت هرنفر دوتخته یک نفر
1 19مهر - 27مهر CAVAN *5 7 شب گوانجو 14600000 18200000
1 19مهر-27مهر VAPERSE*5 7 شب گوانجو 15500000 20000000
1 21مهر - 27مهر CAVAN *5 5شب گوانجو 15200000 18100000
1 21مهر-27مهر VAPERSE*5 5 شب گوانجو 16000000 19600000
1 22مهر - 1ابان CAVAN *5 7شب گوانجو 15000000 18250000
1 22مهر  - 1ابان VAPERSE*5 7 شب گوانجو 16200000 20650000
1+2 22مهر - 2ابان CAVAN *5 9شب گوانجو 15700000 19100000
1+2 22مهر - 2ابان VAPERSE *5 9شب گوانجو 17000000 21800000
1+2 25مهر- 4ابان CAVAN  *5 8 شب گوانجو 14900000 18750000
1+2 25مهر-4ابان VAPERSE *5 8شب گوانجو 16150000 21300000
2 30مهر-9ابان CAVAN *5  7شب گوانجو 14300000 17550000
2 30مهر-9ابان 5*VAPERSE 7شب گوانجو 15500000 19950000
2 2ابان-10ابان 5*CAVAN 7شب گوانجو 13950000 16700000
2 2ابان-10ابان VAPERSE*5 7شب گوانجو 14950000 19850000
3 7ابان-15ابان 5*CAVAN 7شب گوانجو 12950000 15400000
3 7ابان- 15 ابان VAPERSE*5 7شب گوانجو 14800000 19000000
3 9ابان- 17ابان CAVAN*5 7شب گوانجو 12650000 15150000
3 9ابان -17ابان VAPERSE*5 7شب گوانجو 14750000 18250000