تور نمایشگاه گوانگجو  با پرواز ماهان
تور نمایشگاه بهاره گوانجو 97
 تور گوانجو : بلیط رفت و برگشت ماهان به گوانجو، اقامت در هتلهای 4و5 ستاره گوانگجو با صبحانه، ویزای چین، ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی گوانجو ، راهنمای فارسی زبان ،1 گشت بانهار در شنزن(برای تورهای شنزن)
فاز تاریخ پرواز تور به گوانگجو هتل گوانجو و شنزن اقامت هرنفر دوتخته یک نفر
1 22فروردین - 30فروردین CAVAN *5 7شب گوانجو 6150000 7600000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 6450000 8500000
1 23فروردین - 31فروردین CAVAN *5 7 شب گوانجو 6700000 8200000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 6900000 8800000
1 24فروردین - 1اردیبهشت CAVAN *5 7 شب گوانجو 7400000 8900000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 7600000 9500000
1+2 24فروردین - 7اردیبهشت CAVAN *5
CROWNE PLAZA LANDMARK 5
CAVAN 5
6 شب گوانجو
2 شب شنزن
5 شب گوانجو
8900000 11900000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 13 شب گوانجو 8700000 12200000
1 26فروردین - 3اردیبهشت CAVAN *5
CROWNE PLAZA LANDMARK 5
5 شب گوانجو
2 شب شنزن
7150000 8750000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 7 شب گوانجو 6800000 8700000
1+2 26فروردین - 8اردیبهشت CAVAN *5
CROWNE PLAZA LANDMARK 5
CAVAN 5
4 شب گوانجو
2 شب شنزن
6 شب گوانجو
8500000 11400000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 12 شب گوانجو 8200000 11300000
1+2 28فروردین - 5اردیبهشت CAVAN *5
CROWNE PLAZA LANDMARK 5
CAVAN 5
2 شب گوانجو
2 شب شنزن
3 شب گوانجو
6800000 8500000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 7 شب گوانجو 6500000 8300000
2 31فروردین - 8اردیبهشت CAVAN *5 7 شب گوانجو 6400000 7900000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 6600000 8500000
2 2اردیبهشت - 10اردیبهشت CAVAN *5
CROWNE PLAZA LANDMARK 5
5 شب گوانجو
2 شب شنزن
6800000 8500000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 7 شب گوانجو 6600000 8500000
3 9اردیبهشت -17اردیبهشت CAVAN *5  7 شب گوانجو 5500000 6500000
VAPERSE HOTEL 5* (APT) 5950000 7850000